Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„rol vervult van een symbool voor iets, dat sexueele be„vrediging schenkt of wat dan ook — en dat een overbracht op dat voorwerp bestaat" Aanvankelijk is

„het doel van de geslachtsdrift geenszins de voortplanting. „De organen, die daarvoor dienen, spelen bij de sexueele „bevrediging nog maar een zeer geringe rol, terwijl andere „organen, in het bizonder de mond en de aars (Let wel: hier gaat het al den perversen kant uit — van Dieren) „op den voorgrond treden. De vroegste stadiën leeren wij „hoofdzakelijk kennen uit verschijnselen bij personen, die „in het latere leven aan die stadiën gefixeerd zijn gebleken, of bij welke een regressie — een terugslag — daarheen heeft plaats gevonden. (Dr. Müller heeft het oog le op de perverselingen, die volgens Freud slechts behept zouden zijn met sexueele „kinderlijkheden", welke bij hen zijn blijven bestaan, anders uitgedrukt: waaraan zij nooit ontgroeid zijn; en 2e op lijders aan Dementia praecox, Schizophrenie, Paranoia, bij wie zich diezelfde sexueele „kinderlijkheden" uit den zuigelingsleeftijd eerst tijdens de ziekte opnieuw zijn gaan openbaren, wat dan volgens Freud zou moeten toegeschreven worden aan een „regressie" of te wel een terugslag — van Dieren. Dr. Müller vervolgt:) „Freud heeft de overeenkomst tusschen deze bevrediging „door zuigen en de sexueele bevrediging duidelijk ge,.maakt (Let wel: duidelijk gemaakt — van Dieren). De „mond blijft trouwens steeds een erogene zone. Het verschil met later is echter, dat het kind de Libido (het „verlangen naar wellustgevoel) geheel bij zich zelf houdt; „het heeft aan zijn eigen lichaam plus de daarvan niet „onderscheiden moederborst genoeg en wordt dus auto„ërotisch genoemd" („het kind is op zich zelf verliefd" net zooals dat van Narcis verteld wordt; Narcismus — van Dieren). „Dat vroege orale stadium (os = mond; oraal = mondelijk — van Dieren) wordt door een ontwikke„lingstrap gevolgd, waarin de mond nog steeds de hoofd„rol vervult. Het kind stopt van alles in den mond. Het

Sluiten