Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

antwoordde: U zoudt me wel alles kunnen geven . Zij zei: ,,Ja". Ze kreeg toen een groot wit papier, vouwde het open en toonde me een paar groote vleeschmessen, het leken wel sabels. Blijkbaar wilde ze me ook die verkoopen. Toen zei ik: ,,Weet u wat, houdt u alles, een hoed heb ik van u niet noodig". Haastig verliet ik den winkel, daar ik mij niet langer goed kon houden, en op straat barstte ik in lachen uit. Ik stond nu in een straat van mijn geboorteplaats en keek waar de anderen bleven. Die verlieten den winkel niet op de gewone manier, maar ik zag ze achter de toonbank loopen". Tot zoover de inhoud van den droom! Prof. J. legde hem op de volgende wijze uit: „Het droomstuk van den hoeden„winkel heeft een zuiver sexueele beteekenis. Patiënte „kon zonder mijne hulp niets van den droom begrijpen. „Ik vestigde haar aandacht op het meest zonderlinge stuk ,,er van en vroeg haar hare gedachten te laten gaan over „het afwegen van de niet gevraagde kurken door de „winkeljuffrouw. ... Van uit kurken kon zij eerst op niets „komen, maar toen ik haar vroeg hare gedachten in „sexueele riching te bepalen, vond zij onmiddellijk, dat er „mannelijke genitaalorganen mee bedoeld u>aren;hetzelfde „gold van het groote mes, en de hoeden herkende zij als „beeld voor het vrouwelijke geslachtsorgaan. De hoedenwinkel stelde dus een soort rendez-vous huis voor. „Hoedenwinkels hebben daarvan in de stad van hare „inwoning den naam, deelde zij mij mede. Zij was dus (dat woordje „dus" klinkt hier niet erg wetenschappelijk, dunkt me, — van Dieren) in haar droom op zoek „naar de sexualiteit. Nu echter het zonderlinge, dat zij „een hoed, dat is het vrouwelijke geslachtsorgaan, wil „hebben. Redelijker zou het zijn als zij kurken of messen „was gaan koopen. Hier stuiten wij op één van de elementaire en onnoozele eigenschappen van den droom, die als „middel om zijn doel te maskeeren soms het omgekeerde „uitdrukt van wat hij wènscht uit te drukken De

Sluiten