Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedenkt het wel, G. T., dat „hij" meestal een „zij" is! En thans zult gij het wel allen met mij eens zijn, dat Prof. Jelgersma met dat alles rekening had moeten houden, en als analysant bijtijds had moeten inzien, dat vooral de „hysterische" dames niet al te best te vertrouwen zijn.

Prof. Jelgersma vond het „zonderling", dat „zijn patiënte — op zoek zijnde naar de sexualiteit — een hoed, dat is het vrouwelijke sexuaalorgaan wilde hebben". Er moest dus iets op gevonden worden! Menige analysant zou er, vermoed ik, uit afgeleid hebben, dat patiënte's onbewuste hierdoor hare homosexueele neigingen had verklapt! Ja, zelfs voor deze conclusie deinzen de heeren niet terug; zij staan immers voor niets! En zonder te blikken of te blozen — dat hebben ze al lang verleerd — durven zij zulk een conclusie zelfs aan hun patiënten — slachtoffers is beter uitgedrukt — mee te deelen, ook al hebben deze geen greintje begrip van homosexualiteit en al hebben zij nooit eenigen aanleg daartoe vertoond. Hun „onbewuste" moet het zich dan maar laten aanleunen, dat het de schuilplaats is van de allerslechtste Demonen; verdedigen kan het zich daartegen immers onmogelijk! En juist dit is voor den analysant „de" reden bij uitstek om er in naam van de wetenschap net zooveel slechts aan toe te dichten als hij tot dusver — volstrekt niet „onbewust"! — in zijn eigen bewustzijn had opgehoopt en liet ophoopen.

Mijns inziens pleit het nog eenigszins voor Prof. Jelgersma, dat hij zich niet aldus gedroeg! Ten einde zich uit de moeilijkheid te redden, bezigde hij een ook door Freud herhaaldelijk aangewend uitvlucht je, dat deze van de spiritisten had afgebrild. Als een medium het mis blijkt te hebben, dan heet het immers altijd, dat hij (zij) de dupe is geweest van een fopgeest; welnu, Freud gelooft aan fopdroomen\ En volgens Jelgersma zou „in het droomstuk van „den hoedenwinkel de droom, als middel om zijn doel „te maskeeren, het omgekeerde uitgedrukt hebben van „wat hij (de droom!) wenschte uit te drukken".

Sluiten