Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat voor een misselijk iemand die Freud is, zal ik u bovendien vertellen, hoe hij één van hare droomen met haar zélf besprak. Maar om goed daar over te kunnen oordeelen, dient gij eerst te vernemen in welk milieu dit meisje was groot gebracht. De familie X. ging vriendschappelijk om met de familie K. Meneer X. — de vader van Dora — had een liaison met mevr. K., wat op den duur voor mevr. X., Dora en den Heer K. niet verborgen was gebleven. Dora leed hieronder. „Ik kan aan niets anders denken; — zei „ze herhaaldelijk — mijn broer zegt weliswaar; wij kindeken hebben geen recht deze handelingen van vader te „beoordeelen. Wij moeten er ons niet om bekommeren en „er zelfs blij om zijn, dat hij een vrouw heeft gevonden, „waar zijn hart aan hangt, omdat moeder hem zoo slecht „begrijpt. Ik zie dat in en zou er ook zoo over denken, „maar ik kan niet, ik kan het hem niet vergeven" (blz. 47). Dora had het dus niet gemakkelijk; en daar kwam nog bij dat meneer K. het met haar had willen aanleggen! Toen zij nog pas 14 jaar, had hij haar ereis hartstochtelijk tegen zich aangedrukt en op de lippen gekust. Op dat oogenblik kreeg Dora een gevoel van walging, rukte zich los en liep weg; zij zweeg over het gebeurde, maar zorgde er voor, in het vervolg nooit meer met den Heer K. alleen te zijn, en aan een reeds te voren vastgesteld plan om met de familie K. eenige dagen op reis te gaan, wist zij zich te onttrekken zonder daarvoor redenen op te geven. Na de overrompeling deed de Heer K. geen enkele poging meer tot ongeoorloofde toenadering; hij behandelde Dora steeds met vriendelijke hoogachting, stuurde haar weieens bloemen of andere geschenken. Een paar jaren later bezochten Dora en haar vader de familie K. in een badplaats. Dora maakte eens met den Heer K., na een roeitochtje over het Meer, een wandeling door het bosch; bij deze gelegenheid waagde de Heer K. het, haar zijn liefde te verklaren na eerst gezegd te hebben, dat hij „niets aan zijn vrouw had". Dora geraakte hierdoor zóó zeer in woede, dat zij hem een oorvijg toe-

Sluiten