Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesponnen; daar lezen wij onder véél meer: „Is bijouterie,(doosje niet een gebruikelijk beeld voor een ongeschonden, „onbevlekt vrouwelijk schaamdeel? En ook is het een „onschuldig woord, dus bizonder geschikt om de sexueele „gedachten, die aan een droom ten grondslag liggen, aan „te duiden en te verbergen". x)

Erger kan het niet! — zult gij denken; ja wel, het kan nog véél erger. Vóór het tot Dora doorgedrongen was, dat mevr. K. het met haar vader hield, had zij deze als haar beste vriendin beschouwd en volgens Freud zou zij haar daarna toch weer telkens „edelmoedig verschoond" hebben, terwijl zij de andere personen (haar vader en den Heer K.) „met bijna boosaardige wraakzucht vervolgde".

Het verwijt, dat het mevr. K. enkel om „het vermogen" van den Heer K. te doen was, getuigt, dunkt me, niet van groote waardeering; ook lijkt het me wel wat bar toe om het „boosaardig en wraakzuchtig" te vinden, dat Dora den Heer K. zooveel mogelijk uit den weg ging en dat zij niets liever wenschte dan dat haar vader de liaison verbrak, Dora kon het echter nooit zóó doen of zeggen of Prof. Freud wist het precies andersom uit te leggen! Met haar gezegde, dat mevr. K. het niet met haar vader zou aangelegd hebben als deze niet een vermogend man was, zou zij immers bedoeld hebben, dat haar vader onvermogend was op sexueel gebied! Dat zij haar moeder verteld had, waarom zij niet zonder haar vader bij de familie K. had willen blijven logeeren, meende Freud te mogen toeschrijven aan haar „ziekelijke wraakzucht"; hij voegde er zelfs bij: „Een normaal meisje zou zoo'n zaakje wel alleen hebben opgeknapt". Nog erger: het z.g. „edelmoedig verschoonen" van mevr. K. meende Freud te kunnen verklaren door te beweren, dat

1) „Ist „Schmuckkastchen" nicht ein gebrauchliches Bild für das unbefleekte, unversehrte weibliche Genitale? Und anderseits ein harmloses Wort, also vortrefflich geeignet die sexuellen Gedanken hinter dem Traum ebenso sehr anzudeuten wie zu verstecken". („Sammlung", blz. 81 noot).

Sluiten