Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het huisgezin terecht zal komen in den socialistischen heilstaat blijkt uit de volgende voorspelling. „De economische „ontwikkeling zal voortgaan met successievelijk alle huishoudelijke werkzaamheden in werkzaamheden van afzonderlijke industrieëele bedrijven te veranderen; zij „zal de vrouw van arbeidster in de afzonderlijke huishouding tot een arbeidster in het grootbedrijf maken , m.a.w. zij zal niet meer kunnen zijn: verzorgster van eigen man en eigen kinderen, maar zij zal zich hoogstens kunnen wijden aan het verzorgen van volwassenen en kinderen in het groot!

Geheel in overeenstemming hiermede hechtte Bebel zijn volledige goedkeuring aan de volgende uitspraak van Clara Zedtkin (hij liet ze afdrukken in zijn boek over „De vrouw en het socialisme"): „De kinderopvoeding zal en moet uit „de familie in de maatschappij verplaatst worden; zij zal „en moet uit de handen der moeder in die van paedagogen „in den besten zin des woords overgaan. De positie der „vrouw zal daardoor meer en meer met die des mans „gelijk worden. Alle sentimenteel gezanik kan aan deze „noodzakelijkheid niets veranderen.... De moeder is „slechts de natuurlijke opvoedster en verpleegster voor „den zuigelingsleeftijd, meer niet. Daarna is het voor de „verdere ontwikkeling van het kind volkomen hetzelfde „of deze door de moeder dan wel door een derde persoon „wordt geleid".

In dat zelfde boek sloot Bebel zich zonder voorbehoud aan bij een „dame" (Mathilde Reichhardt Stromberg), die — met een beroep op wat Goethe en de vrouwelijke schrijfster George Sand zich veroorloofd hadden — niets minder verlangde dan het z.g. wisselhuwelijk en het recht tot uitleving; zij schreef immers: „Als de vrouw overeenkomstig „hare natuur gerechtigd en dus ook verplicht is hare „hersenvezelen tot het uiterste toe in te spannen in den „wedloop met de geestelijke reuzen van het andere geslacht, dan moet zij ook het recht hebben evenals deze,

Sluiten