Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap, dan gebruiken zij dit dier voor de voortteling en dan worden de andere hiervan uitgesloten. Een bekend hondenfokker schreef zijn goede resultaten dan ook daaraan toe, dat hij van de honderd honden er minstens 99 ophing. Zietdaar, waar het wellicht met de meesten onzer — en met mij zelf ongetwijfeld! — op uit zou draaien als Bebel en zijn naprater. ... Preobraschenski gelijk kregen. „Verzet noch tegenkanting zouden helpen"! „Laat gij het niet vrijwillig, dan gebruik ik geweld"!

En als het de Bibelabonsche — ik vergis me: als het de Bebeliaansche menschenfokkers inderdaad gelukken zou oppermenschen te scheppen, wat zou ons gewone menschjes dan op het allerbest te wachten staan — op het allerbest d.w.z. als we niet behandeld werden als beesten, die ongeschikt waren geoordeeld voor de voortteling? Vermoedelijk zouden die voorgoed uit het dierenrijk getredenen ons minder-bevoorrechten amper het leven gunnen in de onherbergzaamste gedeelten van de aarde of te wel in den dierentuin naast de.... apenkooi."

Waarde medemenschen — zoo mag ik u voorloopig nog aanspreken, zonder u te beleedigen — ik vermoed, dat die toekomstmuziek u géén van allen is meegevallen; maar weest gerust: Bebel heeft al lang ongelijk gekregen; onze landgenoot Prof. Hugo de Vries heeft immers reeds in 1904 geschreven: „Een langzame rasverbetering, dat ideaal van „velen, die op den bodem van de (Darwinistische) theorie „der onzichtbaar trage soortverandering staan, komt noch „met de mutatie-leer noch ook met de ervaring overeen. „Alle pogingen om de ontwikkeling der aangeboren eigenschappen in bepaalde lijnen te leiden, berusten op illusie. „De mensch blijft wat hij is" („Afstammings- en imitatieleer).

Zietdaar dan wat „de wetenschap" wérkelijk aan het licht heeft gebracht; en ook zult gij moeten toestemmen, dat mevr. R. H. al heel weinig reden had om in dit verband op de burgerlijk-radikale denkwijze af te geven.

Sluiten