Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(„klanklooze klanken" — van Dieren) doen lichamelijk pijn. Zoo nu en dan weigert men zoo iets te aanvaarden. Het is alles zóó verschrikkelijk — zoo sadistisch valsch — dat ik lang naar een juiste karakteristiek heb moeten zoeken, Juist omdat hier elke nerinnering, elk houvast aan natuurlijke harmonieën verdwijnt en de zintuigen zoo iets niet meer normaal kunnen verwerken, zou ik voorloopig willen definieeren: „Deze muziek stinkt in het oor!"

„Maar men maakt zich er niet van af door, gelijk een deel van het publiek gisteren deed, te sissen, te fluiten of hardop te lachen. Alban Berg is een serieus kunstenaar, die zijn „Wozzek" stellig niet als grap geschreven heeft, maar in wien bij het componeeren een helsch vuur heeft gegloeid".

kookkunst. De eerste indruk was geweldig. Zijn smakelooze smaakjes deden lichamelijk walgelijk aan. Zoo nu en dan weigerde men zoo iets te aanvaarden. Het was alles zoo verschrikkelijk, zoo saüisüschvies, dat ik lang naar een juiste karakteristiek heb noeten zoeken. Juist omdat hier elke herinnering, elk houvast aan natuurlijke, ouderwetsche lekkernijen verdween en de smaak- en reukzin zoo iets niet meer normaal konden verwerken, zou ik voorloopig willen definieeren: „Dit eten is oorverscheurend voor neus en mond!"

Maar men maakt zich er niet van af door, gelijk een deel van de bezoekers gisteren deed, te spuwen, te kokhalzen, te wurgen of te braken, want Alban Berg is een serieus kunstenaar, die zijn kookkunst stellig niet voor de grap beoefent, maar in wiens binnenste bij het toebereiden der gerechten een helsch vuur gloeit, nog heeter dan dat in zijn fornuis.

Sluiten