Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuur beschouwen , als een vuil kreng, een onwelriekend kadaver", en derhalve besloten hebben ,,de menschen op te wekken tot tegennatuurlijke handelingen", x) dan mompelen zij: „Precies m'n idee! Die kant moet het uit!"

Wijst men hun op de tegenstrijdigheid, dat de brutaalste geweldenaars van dezen tijd, de Communisten — die in Rusland over het grootste leger beschikken en zelfs den sluipmoord geoorloofd achten, tot op kinderen in wording toe, die zich veilig mochten wanen in moeders schoot — dat deze lieden het hardst durven roepen: „Weg met het militarisme! Weg met het geweld! Nooit meer oorlog! Weg met den broedermoord!" dan krijgt men ten antwoord: „Och meneer, u met uw oud-bakken, burgerlijke denkbeelden over logica, enz., u moet zich niet verbeelden het beter te weten dan Lenin en Trotsky en Simoniew en Titscherin en al die andere groote mannen; heusch, die geniale doorzetters weten héél goed wat zij doen moeten; wees daar maar niet ongerust over; die malen net zoo min om de logica als de moderne wis- en natuurkundigen dat doen, want ook zij hebben, gelukkig, nog net bijtijds ingezien, dat de logica een blok aan het been is voor iederen vooruitstrever.

G. T., als gij dit alles bedenkt, dan zult gij u er niet over verwonderen, dat ook Freud tegenwoordig zoon succes heeft, want de averechtsche denkbeelden van dezen bekrompeling passen in hetzelfde kader.

Bekrompen menschen kunnen geen enkele kwestie overzien en doorzien; daarvoor zijn ze te kortzichtig en te smalzichtig; zij bekijken alles met bijziende oogen door een nauwe spleet. Vandaar, dat kleine kwesties niet buiten hun geestelijk bereik vallen. En in het kleine kunnen zij zelfs wel eens uitmunten, want zij worden niet zoo gauw afgeleid en kunnen dus allicht beter dan anderen aan dat kleine

1) De „rede" was te verkrijgen in de vergaderzaal; zij is getiteld: „Wat is Dada?"

Sluiten