Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ofte wel een „angstparapathie" van kunnen krijgen, zooals wij het tegenwoordig uitdrukken! Haast nog duidelijker dan Freud het reeds deed, heeft Stekel in zijn, gelukkig, in het Nederlandsch vertaald boek over ,,Nerveuze angsttoestanden en hunne behandeling daarvoor gewaarschuwd in de volgende bewoordingen: „Ieder, die den bij hem passenden vorm van „sexueele bevrediging niet vindt, of bij wien een „zwaar conflict is ontstaan tusschen misdadigheid

„en moraal, krijgt een angstparapathie „De

„lijder aan neurose is een misdadiger dat wil „zeggen: de wereld beschouwt hem zoo een misdadiger zonder den moed tot misdaad . Met uw onnoodige scrupules loopt u dus groot gevaar door zoon angstparapathie te worden aangetast. Ja, misschien vertoont u daar nu al de eerste verschijnselen van, die Stekel in datzelfde boek bijeen heeft vergaard in een lange vragenreeks; wacht, ik zal eens even nagaan of ze al bij u aan te toonen zijn. Hebt u weieens last van „sterk zweeten in den nacht"? „Schrikt u weieens plotseling wakker"? Hebt u weieens „hevigen honger" gehad? Wordt u weieens „droog in den mond"? Hebt u weieens last gehad van „dooje vingers"? U knikt van ja! Ziet u wel? Dat klopt precies; dat sluit als een bus. Volgens Stekel — en die heeft het van Freud geleerd — zijn dat „angstaequivalenten"; het zijn mets anders dan „gemaskeerde angstaanvallen . En als u nu niet doen wilt, wat ik u aanraad, als u voortgaat met, zoo benépen mogelijk, datgene te „verdringen , waarvoor, gelukkig, niemand zich meer behoeft te schamen, dan loopt het nog eens verkeerd met u af, dan krijgt u op een goeden dag — of beter uitgedrukt: op een kwaden dag — hetzij een aanval van nerveus asthma of wel van schele hoofdpijn of een „echte angstneurose", en dan vervalt u, hetzij tot pessimisme, hetzij tot hypochondrie of wel tot.... zelfmoord! Maar nog véél erger vind ik het, dat u „naar buiten verlamd"

Sluiten