Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mir wird von alledem so dumm,

Als drehte mir ein Mühlrad im Kopfe herum.

0 zeker, 't gaat tegenwoordig „verdraaid" raar, „duivelsch" raar toe op aarde; van daar dat ik reeds in 1916 — dus vóór de revolutie — een boek geschreven heb over: „De averechtsche geestesrichting der modernelingen op allerlei gebied" en in 1919 een boek getiteld: „De waanzinnige waereld". Wat ik van avond ten beste geef, is als een vervolg daarop te beschouwen. Ja, het is alles averechts en waanzinnig geworden; wij mogen gerust spreken van een goed-geslaagde witte revolutie, van een revolutie in het geestelijke op allerlei gebied\ Alles staat op z'n kop! Nu mankeert er nog maar aan, dat er gezegd wordt: de kop is de voeten, en de voeten zijn de kop; hongeren is eten; dorsten is drinken; een harde werker is een plichtsverzaker en luiwammes; wielrenners, voetballers, hardroeiers, worstelaars en boksers verrichten productieven arbeid; de woordkunstemakers, de zwammers, de kletskousen — de tachtigers en hunne naapers — dat zijn „de makers der beschaving"; en de beste genezers van zielszieke stumperds zijn zij, die deze ongelukkigen totaal in de war brengen.

Fritz Wittels schreef triomfantelijk: „Freud heeft de sexueele moraal geheel in discrediet gebracht" en hij liet er onmiddellijk dit op volgen: Hij zelf wijkt geen schrede af van den goeden weg. Ook hierin gelijkt hij op zijn voorganger Nietzsche". *)

Ja, dat kan! De deugdelijke wegwijzers van onzen nuttigen Wielerbond bewandelen geen van allen den weg, dien zij wijzen; en dit geldt zelfs van menigen verkèèrden wegwijzer, dien ik elders aantrof. Daar zijn menschen, die aan anderen den besten raad geven met goede, oprechte bedoelingen, maar die zelf te zwak zijn om zich altijd en overal onberispelijk te gedragen; deswege worden zij dan weieens schijn-

1) „Freud hat die Sexualmoral um allen Kredit gebracht. Er selber aber weicht keinen Schritt vom Wege. Auch darin gleicht er seinem Vorganger Nietzsche" (blz. 35).

Sluiten