Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewering bij, dat alle zuigelingen ,,sterk sexueel" en zelfs „polymorph pervers" zouden zijn aangelegd, en dat zij die perverse neigingen op de volgende manieren zouden openbaren: zij houden de ontlasting op om „anaal-erotische genoegens te smaken"; zij zijn „niet viesch van hun drek"; zij zien geen verschil tusschen een man en een vrouw, en zelfs niet tusschen een mensch en een dier; zij zuigen op alles; en in den tijd van het „tandjes krijgen" bijten zij op alle harde voorwerpen, die in hun bereik zijn. Volgens Freud zouden zij zich, zoodoende, in het klein schuldig maken aan wat homosexueelen en sadisten doen in het groot\

Begint iemand eerst op ouderen leeftijd homosexueele neigingen te vertoonen, dan beschouwt Freud dit als een terugslag, als een „regressie" naar den zuigelingstoestand! Hij meent dit N.B. op één lijn te mogen stellen met wat Darwin „atavisme" noemde. Och, och, als deze zóó iets had moeten beleven! Ja, Freud gaat zelfs zóó ver de onzinnige praatjes, waarmede een lijder aan paranoia of aan dementia praecox, schijnt te doelen op overlast, dien hij in werkelijkheid of alleen in zijn zieke gedachten van een homosexueel ondervindt of ondervonden zou hebben, eveneens aan „regressie" toe te schrijven.

Daar mankeert nog maar aan, dat ook ziekten van andere organen eveneens aan „regressie" worden toegeschreven! Maar dat zou de goe-gemeente allicht niet zóó bereidwillig slikken*

Op het gebied van beenderen, spieren, longen, maag, darm, enz. denken de doorsnee-menschen allicht een ietsje logischer dan op dat van „de zenuwen" en „de ziel".

Zelfs het Oedipus-komplex wordt door Freud met de ontwikkelingsleer van Darwin in verband gebracht! Maar om u dit duidelijk te maken moet ik nog even terugkomen op „den vader van de Darwin'sche Oerhorde". Deze man at immers — volgens Freud — evenals Kronos zijn eigen kinderen op; ja, hij vermoordde zelfs zijn vrouwen ten einde het hoogste genot te kunnen smakenl Hoe weet hij

Sluiten