Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„II. door het overschrijden van de walgingsgrens (geen „afkeer hebben van drekstoffen, urine, enz.: „het kind „is niet vies van zijn drek"; wij worden geboren tus„schen de urine en de faecaliën"); III. door het verbod „van bloedschande; IV. door het overschrijden van de „grens, die er tusschen de beide geslachten bestaat (waartegen de homosexueelen klaarblijkelijk geen bezwaar „hebben — van Dieren) V. door de rol van het geslachts„orgaan over te dragen aan andere organen of lichaams„deelen'' (bijv. mond, aarsopening — van Dieren). Volgens Freud zouden reeds de piepjonge kinderen van al deze viezigheid volkomen op de hoogte zijn! Immers: „zij zijn niet vies van hun drek"; „zij kennen geen verschil tusschen mannelijke en vrouwelijke personen ; en ook niet „tusschen menschen en dieren"; „zij plegen bloedschande met moeder of vader (Oedipus-komplex en Electrakomplex)"; „ook de mond en de aarsopening zijn voor hen erogene zones: „plekken waaraan geslachtelijke wellust

verbonden is"; „zij doen zelfs aan zelfbevlekking! Maar

„onder het neerdrukkende gewicht van de religieuse,ethische en sociale remmen" vergeten zij al die vroegtijdig verworven kennis; anders uitgedrukt: onder invloed van die remmen wordt die kennis „verdrongen" naar het onbewuste en daar ter plaatse omgetooverd in „allerslechtste duivele.i , die, als ze hun kans schoon zien, als n.1. de gevangenbewaarster — de door de religieuse, ethische en sociaij remmen gevormde censuur — niet waakzaam genoeg is, U't huu kerker te ontsnappen.

Bedenken wij dit alles, dan komt van zelf de vraag bij ons op: Wat heeft Freud er dan toch mee vóór om de kinderen op school op nieuw in te prenten, wat zij in hun prilste jeugd reeds wisten, en wat zij, onder invloed van de genoemde remmen, vergeten zijn, n.1. dat er „geen soortgrens bestaat tusschen mensch en dier", en dat er wat het wezen betreft, zelfs van gelijkheid mag gesproken worden? Dan vragen wij verder: Is dat misschien alleen maar een

Sluiten