Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLINISCHE EN EXPERIMENTEELE BIJDRAGE TOT DE

DIAGNOSTIEK EN INTERNE THERAPIE

VAN

PANCREASSTOORNISSEN

EN MET BIJZONDERE BETREKKING TOT DE DIABETES

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-M AGNIFICUS Dr. W. VOGELSANG, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 14 JUNI 1921, DES NAMIDDAGS TEN 4 URE

DOOR

JOHANNES LAURENTIUS AUGUSTINUS PEUTZ

ARTS TE 'S-GRAVENHAGE

DRUKKERIJ TEN HAGEN TE 'S-GRAVENHAGE

Sluiten