Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne pouvaient avoir une utilité quelconque pour les animaux,", maar Martinotti's proeven blijven desniettemin uit meer dan een opzicht van belang. Het is echter jammer — en deze klacht kwam bij zoovele honderden casuïstische mededeelingen bij mij op, dat niets over een urineonderzoek is vermeld.

Dan moet ik nog noemen de Italianen die analoge studieën als Villar deden, Mugnai 32) (1889), Ceccherelli (1900) en eindelijk Biondi ss) (1896) die ook behalve door zijn technische studiën een zekere bekendheid heeft gekregen door zijn extirpatie van een groot fibro-adenoom van den pancreaskop, gevolgd door een blijvende genezing. Een analoge operatie had een zestal jaren eerder Ruggi gedaan; deze is echter in zijn uitvoerige beschrijving toch nog al vaag en daar komt nog bij, dat de operateur verklaart, dat het vrouwtje het na de operatie alleruitstekendst maakt, terwijl Biondi schrijft uit mondelinge mededeelingen te weten, dat zij sinds lang overleden is.

Als een curiosum meer, omdat deze manier van opereeren bij chronische pancreasziekten zoo vreemd gelijkt, vermeld ik het geheel eenige geval van Reynes (1902), die bij een vijf en dertig jarige vrouw, welke leed aan een chronische pancreatitis (sklerose).... présentant tous les symptömes d'une obstruction pylorique .... met goed gevolg een acht centimeter lange pancreatectomie uitvoerde. „La malade a parfaitement guéri, a vite repris son embonpoint, et depuis se porte bien" !

Wat Korte is voor de Duitsche landen, en Mayo-Robson voor Engeland, dat is Villar eenigermate voor de fransche pancreaskenners op chirurgisch gebied van dezen tijd. Tal van kleinere en grootere geschriften van hem vinden hun bekroning in zijn hoofdwerk, dat in 1906 uitkwam, de met groot optimisme geschreven Chirurgie du Pancréas. „La chirurgie du pancréas est 1'une des plus belles et des plus récentes conquêtes de chirurgie abdominale ... Ie pancréas devient aujourd'hui un organe a la mode et ne tardera peut-être pas il faire concurrence a 1'appendice iléo caecal. . . heet het daar wel vol overtuiging, maar zoo ver zijn wij nu nog niet. De stand der chirurgie, feitelijk ook de geheele stand van het pancreasvraagstuk, is veel juister en in weinig woorden geteekend door Cecherelli's conclusie op het internationale medische congres van 1900 te Parijs, „la chirurgie pancréatique n'est pas encore sure, car la pathologie expérimen-

Sluiten