Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid proteolytisch, resp. diastatisch ferment te voorschijn roept. Noch het acontinue der afscheiding, noch ook deze opvallende aanpassing heb ik bij mijn eigen proefdier kunnen constateeren. Wel vond ik, dat evenals bij de maagsecretie ook het pancreas vatbaar was voor psychische prikkels en dat tijdens de spijsvertering de afgescheiden saphoeveelheden in een golfvormige kromme konden worden opgeteekend. Glaesner 72) — en meer anderen, maar deze zijn minder nauwkeurig in hun opgaven — eveneens ook bij den mensch een continue secretie; Holsti 73) daarentegen weer niet. Trouwens, Pawlow's aanpassingstheorie is door meerderen aangevallen; voN Fürth 74) zegt dan ook „man ist hier in dem Bestreben, das Zweckmaszigkeits prinzip in allen Natureinrichtungen aufzufinden, entschieden zu weit gegangen". De resultaten der onderzoekers liepen dan ook nog al uiteen. Zoo vonden Ellinger en Cohn75) eveneens Glaesner en Popper 76), dat koolhydraten de geringste hoeveelheid, vleesch en vet een grootere hoeveelheid sapafscheiding bewerkten. Wohlgemuth echter zag juist het omgekeerde. Ook het kwantitatieve fermentgehalte in het pancreassap van den mensch werd door de verschillende werkers verschillend gevonden. Terwijl Ellinger en Cohn geen regelmatige veranderingen zagen, vonden Glaesner en Popper het fermentgehalte per ccm. ongeveer konstant en Wohlgemuth 77) dit juist omgekeerd evenredig met de secretiesnelheid. Holsti die zijn waarnemingen eveneens kon verrichten bij den mensch — een 27 jarigen man met een pancreasfistel tengevolge van een traumatische pancreascyste — verkreeg in hoofdzaak gelijke resultaten als Wohlgemuth. Ik zelf had, helaas slechts korten tijd, gelegenheid de dieetwerking te bestudeeren bij een acht en veertig jarige dame met een post-operatieve pancreasfistel (zie hoofdstuk III en Y).

De pancreasfistel gaf Pawlow en zijn school ook gelegenheid de innervatie van het orgaan nader te bestudeeren. De sombere uitlating van Heidenhain ten dien opzichte: „ich muss offen bekennen, dass ich noch nie eine Versuchsreihe unternommen habe, die reicher an Hundeopfern und armer an diesen entsprechenden Ergebnisse gewesen ware" konden hen niet ontmoedigen. Na vele

Sluiten