Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenmin brengt Ortner's groot werk der „Klinische Symptomatologie" (1919) een beteekenende verbetering in dit opzicht, Zoo ook het werk van Faroy (1920).

Zeer veel heb ik hier onbesproken gelaten, wat toch voor een goed historisch overzicht had moeten worden genoemd. De bedoeling was echter slechts enkele markante punten uit de lange geschiedenis van het pancreas die eigenlijk een lijdensgeschienis vaak is, te onderstreepen tot perioden afgrenzende mijlpalen. Alleen in dit licht worde dan ook dit hoofdstuk ter inleiding beschouwd.

Sluiten