Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt niets. Immers allereerst is het mogelijk, dat door de eene of andere oorzaak niets is teruggevloeid; bovendien kan, ook na liet geven van de magnesia usta misschien toch nog ietwat zoutzuur voorhanden zijn geweest en dit kan voldoende zijn 0111 het trypsine te verwoesten. Verder is men niet zeker of en in hoever een pepsinewerking mee in het spel kan zijn. Tenslotte is olijfolie ook geen normale prikkel.

Ik zelf heb deze olie-proef enkele malen toegepast met het oog op een snelle orientatie, temeer, waar men toch ook wel iets heeft aan het rijkelijk vinden van diastase, dat meer weerstandskrachtig is aan spoortjes zoutzuur. Zoo kon ik op die wijze bij een jong meisje, bij wie ik in de steeds veel te dunne faeces geen ferment in voldoende hoeveelheid kon aantoonen, in het teruggehevelde olie-duodenaalsap nog voldoende pancreasfermenten aantoonen en kon daardoor de foutieve diagnose eener hypofunctie worden vermeden.

Het vinden van achylie en hypaciditeit van de maag mag niet a priori doen besluiten tot een pancreasachylie. Er komen gevallen voor — bijv. die van Landau en Rzasnicki 1j8) — waarbij toch nog een zeer fermentrijk duodeuumsap dan werd verkregen. Mij zelf is een dergelijk geval voorgekomen; een twee en vijftig jarig vrouwtje met achylie en ontbreken van zoutzuur, vertoonde in het faecesextract nog ruim 500 diastaseeenheden en een onverminderd trypsinegehalte.

Om genoemde redenen, laat ik er nog bijvoegen dat het olieontbijt nu juist niet prettig is, ik ondervond tenminste nog al weerstand bij mijn patienten, moet dan ook de directe methode — de duodenaalaspirateur — de voorkeur verdienen. Deze methode is later nog weer uitgewerkt en bij 100 patienten bestudeerd door Grasmann Hij gebruikt daarbij de gewijzigde Rosenbergsche duodenaalpomp, bestaande uit een 150 cm. lange, in 10 cm. verdeelde gummislang van '2,5—3 m.m. middellijn, en een klein zuigapparaat; aan het in te slikken uiteinde bevindt zich een röntgenologisch te vervolgen kapsel uit nieuw-zilver. De slang wordt 's avonds 1 a 2 uur na het eten ingeslikt tot het merkteeken 90, daarna met kleefpleister aan de wang be-

Sluiten