Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vestigd. Den volgenden morgen wordt röntgenologisch gecontroleerd of de ligging de juiste is, daarna geaspireerd.

De resultaten die Grasmanx verkreeg luidden kort en bondig: „Die Untersuchungsergebnisse an dem Duodenalsaft Gesunder und Kranker gestatten zwar keine weitgehenden Schluszfolgerungen, erweisen aber, dasz die Duodenalausheberung mit anschlieszender Fermentuntersucliung gegebenenfalls ein wertvolles diagnostisclies Hilfsinittel bieten kann." Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat een dergelijke wijze van onderzoek, dat voor den patiënt ook al niet aangenaam zal zijn, alleen in een inrichting kan geschieden.

Er rest ons nog het onderzoek der faeces. Bij enkele gevallen, weer niet alle, van zware pancreasaandoeningen, valt soms zeer sterk op het volumineuse en een gisting der faeces. Nauwkeurige stofwisselingsproeven kan men gevoegelijk achterwege laten, men bereikt er niet meer mee dan met de andere, veel gemakkelijker uittevoeren methoden. Bovendien zijn zij eigenlijk alleen goed uit te voeren bij slechts lichte of liever niet-acute ziektegevallen en in goede ziekenhuizen. Bij drie mijner patienten zijn deze stofwisselingsproeven ingesteld. De resultaten waren dusdanig, dat zij, slechts weinig afwijkende van de als normaal ongeveer aangenomen waarden, niet op zich zelf reeds met zekerheid tot een pancreasafwijking mochten doen besluiten. Bij mijn proeven heb ik het proefdieet van Umbek aangewend.

Techniek : Gedurende twee dagen ontvingen de patienten 50 gram boter, 200 gram toast en 2 eieren. Op den eersten dag ontvingen zij -bovendien 's morgens een ouwel met 300 mgr. karmijn, eveneens een zelfde hoeveelheid den volgenden morgen. De ontlasting, liggende tusschen beide karmijngiften wordt tot droog ingedampt en vervolgens op de bekende manier nader onderzocht. Volgens Umbek mogen onder deze omstandigheden hoogstens 10 o/0 van het vet en 7 a 8 o/0 van de stikstof in de faeces zijn aan te toonen. Icterus mag natuurlijk niet aanwezig zijn tijdens deze proeven.

Een bezwaar tegen deze toch overigens noodzakelijke kleuring der te onderzoeken faeces is wel het feit, dat deze kleuring soms

Sluiten