Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Formule coprologique du déficit biliaire.

(Bij afwezigheid of sterke vermindering van de gal in de ingewanden).

Formule coprologique du déficit

pancréatique. (Bij afwezigheid of sterke vermindering van het pancreassap in de ingewanden).

augmentés dans les proportions de 13 ü 17 p. 100 exprimées en Az total; — avec un repas d'épreuve logiquement composé, on ne trouve ni albumine ni albumose et la méthode de digestion secondaire de Schmidt reste négative.

7. Enfin il y a une décoloration des matières plus ou moins prononcée, due Èi la diminution des pigments biliaires décelables pas une réaction de Gmelin nulle ou peu marquée.

ni albumine ni albumose et que 1'épreuve de la digestion secondaire de Schmidt reste négative.

Het spreekt wel vanzelf, dat deze schemata slechts im Groszen und Ganzen een idee van de faecesveranderingen geven. Talrijk zijn de detailafwijkingen hij ieder speciaal geval. De hoofdzaken zijn echter in het algemeen het aantoonen van abnormaal vet en van de gevolgen eener onvoldoende eiwittenvertering, een azotorrhoe resp. kreatorrhoe. Het vet komt in drie vormen in de faeces voor, nl. als kleine druppeltjes, het z.g. neutraalvet, als vetzure kristallen en eindelijk als zeepen; het neutraalvet is microscopisch zeer fraai aan te toonen door kleuren met Sudan III. Onverteerde stukjes spierweefsel, ook spiersplintertjes zijn niet moeilijk microscopisch te herkennen.

Uitgaande van de ervaring, dat alleen het pancreassap in staat is weefselkernen aan te tasten en op te lossen heeft men getracht hieruit methoden voor de diagnostiek te vinden. Albu geeft bijv. 250 gram gekookte of gebraden kalfsthymus. Einhorx laat de zwezerik in kleine stukjes toedienen. Men moet er op letten, dat de passage er van niet binnen de zes uren mag geschieden om een onvoldoenden tijdsduur van inwerking der pancreasfermenten te voorkomen, en toch ook niet langer dan

Sluiten