Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dertig uren kan zijn, daar anders een eventueel verdwenen zijn der kernen ook kan worden toegeschreven aan rotting. Meer bekend is geworden de methode van Schmidt 151). Destijds, want sinds is zijn methode gewijzigd, diende hij kleine stukjes in alcohol gehard vleescli toe, dat hij in gaasjes gehuld liet inslikken om zoo beter teruggevonden te kunnen worden in de faeces. De door velen ingebrachte, voornl. practische, en theoretische bezwaren heeft Schmidt's leerling Kashiwado 151) ondervangen in hoofdzaak door thans niet meer in gaas gehulde stukjes vleesch te geven maar in gelatinekapsels opgesloten geisoleerde en met ijzerhaematoxylin intensief gekleurde kernen uit thymusweefsel. Ter gemakkelijke herkenning dezer blauwzwart gekleurde kernen zijn nog in de capsules toegevoegd de typische, en dus bekende sporen van Lycopodium clavatum, het stuifpoeder der pharmacopoea — kleine, lichtgele bolletjes met over het oppervlak een netwek van 5—6 boekige mazen.

Techniek : Tijdens het proefdieet of ook wel zonder eenigen verderen maatregel geeft men den te onderzoeken persoon te slikken twee capsules — zelf gaf ik er steeds drie — van 250 mgr. De passagetijd moet minstens zes uren bedragen. Vindt men dus eerder de sporen — het herkenningsteeken — in de faeces dan zegt de aanwezigheid der thymuskernen — onregelmatige, hoekige blokjes — niet veel.

Een bezwaar dezer gewijzigde methode is de kapsel zelf. Het moet nl. zeker zijn, dat het oplost in het darmsap, te oude of te harde kapsels brengen geen resultaten.

Deze methode heb ik bij mijn pancreaslijders en bij willekeurige andere patienten in het geheel tachtig keeren toegepast. In het algemeen ben ik er over tevreden. Waar het zoeken nog al langdurig kan zijn, is mij meestal beter bevallen een gewoon proefdieet zonder meer. Maar bij meer acute pancreasziekten is het proefdieet, dat bovendien eenige dagen achtereen genomen moet worden niet wel mogelijk; in die gevallen is dan ook de Schmidt-Kashiwado'sche kernproef een aanbevelenswaardige aanvulling van het pancreasonder zoek.

Waar het bekende proefdieet van Schmidt voor onze hollandsche

Sluiten