Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het laatste spoortje aceton was aangetoond op 24 December.

Den 16de Januari werd het bloedsuikergehalte bepaald. (Dk. Gkutterink). Als een gemiddelde werd gevonden + 0.09, dus binnen de normale grenzen.

Waar de patiente bij palpatie in staande houding, zooals Rutgers aanbeveelt bij galblaasonderzoek, pijn bleef houden op de galblaas- en pancreasstreek en het mij bovendien dienstig leek om het pancreas nog geruimen tijd te ontzien en vooral stuwingen te voorkomen, heb ik voorgesteld thans de operatie te doen, in casu de drainage van de gal wegen met gelijktijdige verwijdering van eventueele steenen. Deze operatie werd verricht den 28en Januari. De galblaas, met steenen gevuld, werd verwijderd, en daarna met een buis de galwegen gedraineerd. De hoeveelheden gal per dag door de drain ontlast bedroegen in ccm. 200, 150, 275, 150, 200, 500, 200, 200, 100, 100, 50, 100, 75, 50 en 50. Den 12en Februari werd de drain verwijderd. Het genezings-proces had verder een ongestoord verloop. Op 25 en 26 Februari werd patiente nogmaals onderzocht op een eventueele alimentaire glucosurie ; deze kon echter niet worden aangetoond. Den 4en Maart werd haar toegestaan voor het eerst een kwartiertje het bed te mogen verlaten. Op 13 Maart had nogmaals een faecesonderzoek plaats na Schmidt's dieet. Het stofwisselingsonderzoek leverde geheel normale waarden, de diastaseeenheden bedroegen verder 400 en ook trypsine bleek voldoende aanwezig. Den 14en Maart verliet zij het ziekenhuis om daarna nog een 2 maandsche rustkuur te beginnen. Het nagenoeg uitsluitende koolhydraatdieet hield zij nog zes maanden vol.

Deze patiente heb ik tot op den dag van heden kunnen blijven controleeren. Elk jaar heb ik eenige malen de faeces na dieet kunnen onderzoeken, de urine werd mij ook geregeld ter onderzoek gestuurd. Laatste faecesonderzoek was 12 Februari 1921, laatste urineonderzoek 12 April 1921. Er waren geen sporen van een pancreashypofunctie noch ook van glucose aanwezig.

II. Chronische — organische — ontstekingen.

No. 6. Mej. S. P., ingekomen 21 Jan. 1918. 48 jaar oud. Nu

Sluiten