Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 9. Mej. M., oud 52 jaar. Opgenomen 24 Jan. 1918. Tot voor 4 maanden was patiente gezond. Toen kreeg zij zware pijnen in den rug, welke uitstraalden naar de schouders, tevens kreeg zij veel last van rommelingen in de buik. Sterk braken trad op van het voedsel, weldra was er ook gal bij. Zij is vooral de laatste twee maanden enorm vermagerd; de eetlust is geheel en al verdwenen, onophoudelijk heeft zij last van ophoeren. Nu en dan treden allerheftigste pijnen op in de bovenbuik; zij weet dan niet waar zij het zoeken moet. Geel heeft zij nooit gezien.

St. Pr. Een groote, grof gebouwde vrouw met nog dragelijken voedingstoestand. Echter is zij zeer duidelijk magerder geworden. De tonus is slap, de teint grauw-bleek, de tong is vochtig en beslagen. Foetor ex ore. Patiente heeft een duidelijk struma.De longen en het hart blijken normaal. Bij druk geeft patiente onder den processus Xiphoideus pijn aan, deze drukpijn heeft hetzelfde karakter als de spontaan gevoelde pijn. Dit is ook de plek waar de pijnaanvallen gewoonlijk beginnen en vanwaar ze dan naar boven uitstralen. De buik is licht opgezet. De galblaasstreek is niet pijnlijk.

Urine: geen afw.

Faeces: Diastase 150, trypsine sterk verminderd, spierrestes -(-, neutraalvet ++•

Bloed positief.

Maag onder:oek: Z. A. 5, T. A. 37, geen retentie.

Loewi: negatief.

Röntgenfoto : Behalve een vrij hoog zittende „spastische" insnoering, valt er verder weinig bijzonders van te vertellen.

Operatie. 22 Februari. Een groot carcinoom aan de kleine curvatuur, vrij diep geinfiltreerd in het pancreas, valt aanstonds op.

No. 10. A. D., 48 jaar. Ingekomen 15 Februari 1918. Als kind was hij gezond maar had toch reeds in de schooljaren af en toe buikklachten. Op 16 jarigen leeftijd heeft hij ziek gelegen aan een zeer ernstige verstopping, waarna hij een pikzwarte ontlasting „zag optreden". Op 20 jarigen leeftijd kreeg hij plotseling bloedbraken en zwarte ontlasting; daarna was de pijn geheel en al verdwenen, Patiënt maakte nu een rust-ligkuur door van 6 weken

Sluiten