Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Operatie 22 Februari. Een groot pylorusgezwel, dat geheel en al op carcinoom gelijkt. Het gezwel breidt zich langs de kleine curvatuur uit en is over een groot stuk ook in het pancreas doorgegroeid.

Patiënt is nog geruimen tijd in leven gebleven. Later heb ik hem uit het oog verloren.

No. 11. J. S., ingekomen 27 Maart 1918. Een jaar geleden is patiënt, oud 54 jaar, beginnen te sukkelen met maagpijnen. Deze traden op bij leege maag; bij gebruik van voedsel werd het direct weer wat beter. Nooit last van het zuur, geen braakneigingen. Heel geleidelijk is het door rust wat beter gegaan; was zelfs van April tot nu Januari heelemaal goed. In Januari kwamen echter de pijnen terug. Af en toe nu ook last van opboeren. In deze laatste maanden is hij 6 pond in gewicht afgevallen. De pijn is wringend, begint even boven en links naast den navel en stijgt dan op naar de borst.

Vroeger altijd goed gezond. Zou vroeger, reeds 20 jaren terug, soms en dan een spoortje suiker in de urine hebben gehad. Geel heeft hij nooit gezien.

Tevoren was hij goed gezond. In de familie komt geen tuberculose, diabetes of galsteenlijden voor.

St. Pr. Een bleeke, magere man met anaemische slijmvliezen. Over het hart anaemische soufflés. De longen vertoonen geen afwijkingen. In de mediaanlijn, iets boven den navel en iets rechts er van is met den vingertop een sterk drukpijnpunt op te wekken. Overigens geen verdere waarneembare afwijkingen.

Urine geen afwijkingen.

Alimentaire glucosurie afwezig.

Faeces: Diastase 10, Trypsine afwezig, (bij 2l/2 cc. Altraat nog geen caseïnevertering bespeuren) „Gewebskerne" +++; neutraalvet afwezig.

Bloed positief.

Röntgenfoto's: In 1917 werd een nis gezien aan de kleine carvatuur op een plaats, overeenkomende met die van de gevallen

Sluiten