Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no 6 en n» 7. In 1918 is deze nis minder duidelijk; de stand der maag is laag.

Patiënt heeft later thuis een rustkuur doorgemaakt en is daardoor eenigszins verbeterd; blijft nog wel klagen.

No. 12. Mevr. v. H., oud 32 jaar, ingekomen 20 April 1918. Sinds drie jaren wordt patiente verpleegd voor tuberculose. Nooit zijn echter tuberkelbacillen gevonden. Over beide longen zijn enkele bronchitische geluiden te hooren. Het hart is naar links en naar rechts uitgezet. Over geheel het hart zijn zachte geruischen waarneembaar. De lever is ietwat vergroot, er is vrij vocht in de buikholte aan te toonen. Nergens drukpijn.

Urine : spoortje reductie. Eiwit 2%o, urobiline aanwezig, indikan zeer sterk aanwezig (dunne, slijmerige, deels ook bloederig diarrhoeen.) Diazo is negatief. Bij herhaald onderzoek worden nimmer tuberkel-bacillen gevonden in sputum, faeces of urine.

Urinesediment: leucocyten, enkele korrel- en een paar wascylinders.

Faeces: Diastase 7V2; trypsine afwezig (met 2V2 cc. nog geen caseinevertering.) Vleeschresten —]—f—, neutraalvet en vetzure kristallen -|—|-. Gewebskerne -f- (onbetrouwbaar).

Lijkopening: Het pancreas is week, klein; in het corpus worden necrose met bloedingen gevonden.

No. 13. Mej. G., 26 jaar oud, ingekomen 26 April 1918.

Patiente wordt ingestuurd voor het eindstadium van tuberculose. Zij is zeer verward in haar opgaven, zoodat een anamnese niet goed mogelijk is. De temperatuur rectaal schommelt tusschen 38—39.4; de pols tusschen 120—140. Patiente is sterk vermagerd, af en toe is zij geheel en al in de war. De knieen achillespeesreflexen zijn niet op te wekken.

Er bestaan heftige, soms bloederige diarrhoeën. In den linkerlongtop is gemakkelijk aan te toonen een caverne.

Urine\ geen afw.

Faeces: Diastase 100 eenheden. Trypsine iets verminderd. „Gewebskerne'

Sluiten