Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 18. Mej. de J. die reeds meermalen is genoemd en verschijnselen van pancreassteen had; dit laatste bleek onjuist, alleen was het pancreas hard en functioneel in ieder geval zeer sterk gestoord. Diastase 15, trypsine grensw. ll/2 ccm., spierresten -|- + -)—J— Neutraal vet +. Volumineuse faeces.

No. 19. Mej. Sch., geopereerd met galwegendrainage wegens zeer ernstige pancreasstoornissen. Diastase 0, trypsine grensw. 2'/2 ccm- Neutraalvet Spierresten -f--f-. Deze patiente maakt het thans uitstekend.

No. 20. Mej. G. eveneens voor de maag geopereerd evenals No. 17. De toestand is redelijk; het pancreas functioneert echter nog slecht en is alleen dragelijk bij streng koolhydratendieet en rust! Diastase 40. Trypsine aanwezig. Neutraalvet-}-. Spierresten -f-. Volumineuse faeces bij inkomst, later normaal.

No. 21. Een van syphilitische ouders geboren kindje, dat reeds eenige dagen na de geboorte overleed en in het meconium geen diastatische fermenten had, evenmin trypsine. *) Het pancreas vertoonde alle kenmerken van een syphilitisch pancreas en bestond hoofdzakelijk uit bindweefsel. Door een onnauwkeurigheid op het laboratorium zijn helaas de preparaten verloren gegaan, zoodat er geen microfotogram vervaardigd kon worden.

B. Nieuwvormingen.

Hiertoe heb ik een geval gerekend, dat eenigszins twijfelachtig is, daar de diagnose die eerst gesteld was op een cyste, bij operatie het volgende gaf:

*) Trypsine is reeds in de 4—5e foetaalmaand aantoonbaar, op zijn Laatst in de 6e maand. Amylase wordt regelmatig bij pasgeborenen gevonden, volgens Ibrahim zelfs reeds in de 4e maand van het foetale leven. (Zschr.' f. Biol., 1910, 66, 19.) Bij enkele pasgeborenen bij wie ik het fermentonderzoek instelde kreeg ik dan ook steeds positieve uitkomsten nl. 15, 10, 20, 71/2, 15. 7i/.2, 20 resp. 15 eenheden.

Sluiten