Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leden begon zij plotseling 's nachts te braken en den volgenden morgen zag zij geel. Wel was zij de geheele dracht pijnlijk geweest en had zij zich „niet zoo als anders" gevoeld, maar was toch verder volgens haar meening volkomen gezond. Nooit koorts. Thans voelt ze zich moe, heeft een opgezet gevoel in de maagstreek, af en toe braakt zij, dit braaksel is erg zoet. De ontlasting is zeer traag. Drukpijn links onder de ribboog, even links van de mediaanlijn.

Zij vermagert zichtbaar. Kindsbewegingen zijn tot het laatste nog heel goed te voelen. De icterus neemt zeer snel toe.

De urine bevat, herhaaldelijk onderzocht, geen sporen van suiker, geen eiwit.

Faeces: volumineus, licht gistend, geen diastase, geen trypsine; veel neutraal vet, spier resten ++.

De vermoedelijke diagnose wordt gesteld op pancreascarcinoom. Op 2 Nov. partus praematurus. Tijdens de partus sterft het kind. Op 4 Nov. overlijdt patiente in cholaemie. De sectie geeft het volgende: (Prof. Landsteiner). Een carcinoom van den pancreaskop met compressie van den ductus choledochus waaraan de enorme icterus moet worden toegeschreven. Kleine metastasen bevinden zich in de lever en een zeer kleine in de rechter bijnier. Behalve dit wordt verder alleen nog gevonden een thrombose van de vena cava inferior.

Het microscopisch onderzoek van het pancreas (prof. Landsteiner) geeft een adenocarcinoom, uitgaande van de uitvoergangen van het pancreas en gepaard met cirrhose van den pancreaskop en atrophie van de acini. (Zie fig. 15).

No. 28. Mej. van M., in cholaemie overleden, was in verschijnselen geheel gelijk aan n° 26. De operatie bracht geen verlichting.

C. Functioneele stoornissen.

Deze kunnen van korten duur zijn, bijv. bij shocktoestanden tengevolge van heftige kolieken. De duur der stoornis kan echter ook zeer lang zijn. Men mag er toe rekenen de gevallen, welke

Sluiten