Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het functioneel pancreasonderzoek aanzienlijke stoornissen vertoonen, terwijl men geen ander houvast heeft voor een mogelijk organische afwijking. Deze rubriek kan dus niet anders dan in zeker opzicht slechts waarschijnlijkheids-gegevens bevatten.

Een groot aantal mijner patienten hebben gedurende korteren of langeren, soms zelfs zeer langen tijd functioneele stoornissen vertoond van het pancreas. Van enkele patienten kon bij obductie worden verduidelijkt, dat de stoornissen inderdaad zeer waarschijnlijk van functioneelen aard zijn geweest, het pancreas bleek hier histologisch normaal. Van de nog in leven zijnde patienten met „functioneele stoornissen", stip ik hier aan juist vanwege den zeer langen duur, dat die afwijkingen bestaan, no. 45 en no. 59, en om het samengaan van een speekselvloed, no. 62.

No. 45. Mej. K., 52 jaar oud, werd ingestuurd wegens zeer snelle vermagering en dyspeptische bezwaren. Het uitgehevelde proefontbijt had een totale aciditeit van 15, vrij zoutzuur ontbrak, melkzuurbacillen waren afwezig. Het Röntgenonderzoek leverde ook niets bijzonders op. De faeces bevatten geen bloed, zijn nog al volumineus. Diastase 10, trypsine afw., neutraalvet +, spierresten -|—|—|—|-. Bij patiente wordt een proeflaparotomie voorgesteld, met het oog op een mogelijk beginnend maagcarcinoom. Bij de operatie wordt niets aan de maag gevonden. Het pancreas schijnt bij betasting normaal. Als een bijzonderheid worden talrijke nier-, milt- en levercysten — congenitaal — gezien. Met langdurige rust en koolhydratendieet is er na maanden eenige verbetering opgetreden, de laatste maanden heb ik patiente uit het oog verloren.

No. 59. Mej. G., 32 jaar oud. De ouders zijn dood. Moeder en zuster overleden aan longtuberculose. Patiente, een tenger, graciel gebouwd meisje, was altijd zwak. De eerste menstruatie trad op haar 17 jarigen leeftijd op en sinds dien bleef zij sukkelen aan bloedarmoede tot haar 25ste levensjaar. Daarop voelde zij zich wat flinker worden, maar drie jaren later begon zij zich weer zeer moe en lusteloos te gevoelen en werd zij opvallend mager.

7

Sluiten