Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum. Glucose Aceton Diaceetzuur /3 oxyboterz. S. G.

%

6 Juni 6 afwezig afwezig afwezig 1038

7 „ 5 „ „ „ 1040

8 „ 4 >1:10 „ „ 1043

9 „ 41/2 1:50 „ „ 1040

10 „ 33/4 1:50 „ „ 1032

11 „ 51/4 1:150 „ „ 1036

12 „ 5x/2 1:150 pos. 0,3 1039

13 „ 5 1:150 „ 0,2 1038

14 „ 6i/2 1:250 „ 0,6 1045

15 „ 5 1:250 „ 0,9 1037

16 „ 3i/2 1:200 „ 0,5 1029

17 „ 6 L: 200 „ 0,1 1045

18 „ 7 1:200 „ 0,1 1045

19 „ 5 1:300 „ 0,2 1037

20 „ 6i/2 1:300 „ 0,1 1041

21 „ 4 1:300 „ 0,1 1025

22 „ 5 1:350 „ 0,3 1034

23 „ 5 1:300 „ 0,5 1037

24 „ 6 1:400 „ 0,2 1040

25 „ 2V2 1:300 „ 0,2 1027

26 „ 7 1:300 „ 0,3 1040

Het dier vermagerde zichtbaar; woog even voor de totale extirpatie 49 pond en 4 ons; op 5 Juni d. o. v. 41 pond en 3 ons; op 20 Juni 38 pond en bij zijn dood op 26 Juni 37 pond. Opvallend was de sterke haaruitval, verder de groote loomheid tegelijk met een zekere onrust. De eetlust was zeer matig, soms zelfs slecht, de dorst slechts bij tijden uitgesproken! Den 17en Juni begon het zoo nu en dan te braken; den 26sten Juni, dus op den 35sten dag na de operatie overleed het in coma.

Bij de sectio cadaveris, onmiddellijk na den dood, bleek dat werkelijk het geheele pancreas verwijderd was. Behalve een geringe leververvetting bleek geen enkele andere afwijking aanwezig. Het peritoneum was volkomen glad.

De niet-geheele verwijdering van het pancreas echter leidt tot verschillende uitkomsten naar gelang niet alleen de grootte

Sluiten