Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strengen en punten doorschoten, de staart is volledig opgelost, vlekkig grijswit.

Er wordt niet vermeld of er microscopisch onderzoek is verricht. In de urine geen suiker.

V. Hansen-Caspersohn. Pancreashaemorrhagie, necrose en gedeeltelijke sequestratie. Duur der observatie drie maanden. Er bestaat vetweefselnecrose. Het pancreas, dat gedeeltelijk gesequestreerd is blijkt totaal necrotisch. Op de sneevlakten zijn duidelijk de restes van plaatsgevonden bloedingen te herkennen. Een microscopisch onderzoek wordt niet vermeld.

Ofschoon niet uitdrukkelijk de afwezigheid der glucosurie wordt vermeld, meen ik deze toch te moeten aannemen, daar het blijkt dat de urine wel degelijk onderzocht is: ,,Im Urin Hess sich kein Eiweiss nachjinden

VI. Korte. Pancreashaemorrhagie en necrose. Duur der observatie twee en twintig dagen. Er is multiple vetweefselnecrose. Achter da maag bevindt zich een meerkamerige holte, gevuld met een krijtachtige etter. In de bovenste holte ligt het tot op de helft verkleinde pancreas, haemorrhagisch geinfiltreerd, de kop is een vuile lichtgrijze massa geworden. Over een verricht microscopisch onderzoek wordt niet gesproken. In de urine geen suiker.

\ II. Renvers-Sarfert. Necrose van het pancreas, 'pancreashaemorrhagie. Duur der observatie veertien dagen. Het pancreas ligt als een zwartbruine. Aardige door etter omspoelde massa — de staart vrij flotteerend — achter de maag. De buikholte is met een geeletterige massa gevuld. Verder ziet men vetweefselnecrosen. Over microscopisch onderzoek wordt niet gerept. In de urine geen suiker.

VIII. Herz-Stolper. Haemorrhagie en necrose van het pancreas. Duur der observatie twee en twintig dagen. Talrijke vetweefselnecrosen. Bijna het geheele pancreas is verwoest, slechts van de staart is nog een stuk bewaard maar ook hierin bevinden zich circumscripte necrosen. Het middenstuk geeft den indruk van een haemorrhagisch infarct; de kop is in een cysteuze tumor veranderd. Microscopie wordt niet vermeld. De urine bevatte een spoor eiwit, geen suiker, geen aceton, geen diaceetzuur.

IX. E. Frankel. Haemorrhagie, vetweefselnecrosen en beginnende necrose van het pancreas. Duur der observatie vijf dagen. Talrijke vetweefselnecrosen. Het pancreas is buitengewoon volumineus — 19 X 4,5 X 23/4 cM. — De consistentie is toegenomen. Enkele

8

Sluiten