is toegevoegd aan je favorieten.

Klinische en experimenteele bijdrage tot de diagnostiek en interne therapie van pancreasstoornissen en met bijzondere betrekking tot de diabetes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De urine die herhaaldelijk werd onderzocht, bevatte suiker noch eiwit; werd echter twee dagen voor den dood licht eiwithoudend.

XII. Morian. Haemorrhagie, necrose en sequestratie van het ■pancreas. De bursa omentalis is in een groote absceshoJte veranderd. Caput en cauda van het pancreas liggen gesequestreerd op den bodem van de holte in een grijsbruine bloederige brokkeligkleverige massa. Bij verder onderzoek (door Orth) blijkt een totale necrose met haemorrhagische infarcten in het grootste gedeelte van het pancreas. Het caput alleen was hiervan vrijgebleven.

Duur der observatie vier weken. In de urine geen suiker.

XIII. Hahn-Gessner. „Haemorrhagische pancreatitis"; vetweefselnecrosen en pancreasnecrose. Duur der observatie vier dagen.

Het pancreas is ongeveer in grootte verdubbeld. De consistentie is toegenomen. De sneevlakte geeft een bont beeld; heigrijze tot grijsroode klierlapjes zijn door sterk verbreed tusschenweefsel omgeven waarin roode tot zwart-roode partijen met vetweefsel en vetweefselnecrose afwisselen.

Microscopisch: (Gessner). Voor het grootste gedeelte een beginnende necrose van het parenchym. De kliercellen vertoonen deels korrelig verval, deels zijn zij niet of weinig kleurbaar. In het tusschenweefsel bevinden zich machtige rondcellen-infiltraties, bloeduitstortingen, fibrinestolsels en vaatthrombosen, verder vetweefselnecrosen. Talrijke hei-bruine kristalachtige figuren worden nog gezien, welke zeer waarschijnlijk van haematogenen oorsprong zijn.

In de urine geen suiker.

XIV. Hahn-Gessner. „Pancreatitis haemorrhagica" en pancreasnecrose. Duur der observatie vijftien dagen. In een groote holte ligt het totaal necrotische pancreas. Aan het pancreas was (Gessner) een structuur van het parenchym niet meer te herkennen. Het geheel werd door reeds veranderd bloed doortrokken.

Het is m. i. niet recht duidelijk of hier inderdaad een microscopisch onderzoek heeft plaats gehad, al is het, gezien ook het vorengaande geval der zelfde waarnemers, ook zeer.waarschijnlijk van wel.

Geen suiker in de urine.

XV. König-Francke. Haemorrhagie en necrose van het pancreas. Duur der observatie twee dagen. Het pancreas is sterk gezwollen,