Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze, kort aangehaalde gevallen zijn gemakkelijk met tientallen te vermeerderen. Uit de oudere literatuur verdienen wellicht nog vermelding de reeds door Oser geciteerde gevallen van Hansemann (Zsch. f. kl. Med.), Litten (Charité-Annalen) en Ziehl (Deutsche Med. W.), echter behooren ook deze tien waarnemingen tot de chronisch verloopen processen, meestal carcinoom, een sarcoom en een drukatrophie (Litten), waarbij het pancreas door oedemateus bindweefsel was vervangen; de „einzelne kleine Drüsenreste ohne farbbare Zellkerne." Van al deze tien gevallen wordt genoteerd een „totale Zerstörung des Pankreas ohne Diabetes." Ietwat afzonderlijk staat het vaak aangehaalde geval van Franke, waarbij het pancreas, ziek geworden door carcinoom, totaal werd geëxtirpeerd. De bedenkingen van Heiberg die trouwens het geheele geval in een vijftal regeltjes afhandelt, zijn ietwat gewrongen; zij geven in ieder geval geen steun aan zijn in al zijn werken doorloopend voorgestane theorie over de eilandjes van Langerhans. Eenigszins uitvoeriger mag dit geval hier worden vermeld. „Mir ist die Totalextirpation des krebsigen Pankreas mit Ausgang in Heilung gelungen, ohne dass dauernde Glykosurie die Folge war oder andere Ausfallserscheinungen aufgetreten sind, oder dass der Spater erfolgte Tot auf die Entfernung des Pankreas zu beziehen ware, deelde Franke mede op het XXX Congres der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie te Berlijn, 13 April 1901.

De operatie was buitengewoon moeilijk, vooral ook door aanwezige vaste vergroeiingen met het retroperitoneale weefsel en deels ook met den darm. Ook het losmaken der gewichtige vaten ging slechts met groote moeite. De urine die direct na de operatie onderzocht werd, bevatte geen suiker. Ook de tweede, derde en vierde dag p. o. bleef zij suikervrij. Op den vijfden dag werd ietwat suiker aangetoond. Van den zesden tot den achttienden dag is de urine suikerhoudend, tot den tienden dag schommelend tusschen 2 en 3 %, den elfden 3 %, daarna afnemend. Op den negentienden dag p. o. is de urine weer geheel en al suikervrij en blijft dat ook verder „trotz gewöhnlicher Kost, bei der die Menge der Kohlehydrate keine Einschrankung erfuhr," De urine

Sluiten