Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die het dus goed maakt, geheel en al suikervrij is, wordt nu opeens ziek en overlijdt vier weken later. Hij blijkt te hebben pancreashaemorrhagie, vetweefselnecrosen en pancreasnecrose. Het gedeelte van het pancreas in de nabijheid der bloeding is geheel en al onkenbaar, de klierkwabjes zijn necrotisch. In de door duidelijk uitkomende bindweefselstrengen aangeduide acini liggen hei-geel gekleurde klompjes en korreltjes, alsmede bloedlichaampjes.

Ook in deze laatste vier weken van ziek zijn, bleef de urine vrij van suiker.

Tal van vragen doemen hier op. Ik wil hier vooropstellen, dat er een betrekking bestaat tusschen diabetes en pancreaslijden, dat er ook wel zal bestaan een zoogenaamde pancreasdiabetes. Maar bij de bestudeering der klinische gevallen valt reeds aanstonds op hoe tallooze meegedeelde gevallen van diabetes en een gelijktijdig aanwezige pancreasafwijking ook nog andere afwijkingen vertoonen — bv. leverziekten, uitgebreide en zware tuberculose e. d. Deze gevallen echter kunnen m. i. niet zonder meer gelden voor duidelijke bewijzen voor den pancreasdiabetes. Feitelijk zouden alleen mogen beschouwd worden die gevallen bij welke alles dan normaal is behalve het pancreas. En doet men dit, dan verandert het getal van den zoogenaamden pancreasdiabetes zeer aanzienlijk, wordt heel veel kleiner. Bovendien valt op, dat ook bij deze beperkte gevallen er nog meerdere zijn waar lang niet het geheele pancreas macroscopisch en microscopisch gedestrueerd blijkt. Wat dus met die nog zoogoede resten. Wanneer men van den eenen kant bij extirpatie of verdwijnen van het pancreas zonder optreden van glucosurie meent te mogen opwerpen, dat er dan misschien nog spoortjes klierweefsel verborgen zijn overgebleven — volgens Heiberg bv. alleen nog intacte eilandjes als zijnde deze de eenige verhinderaars der glucosurie — dan mag men met hetzelfde recht anderzijds opwerpen : goed, er bestaat glucosurie naast of bij een pancreasaandoening, maar waarom, wij hebben immers nog goede pancreasresten genoeg, wordt dan hier de glucosurie weer niet voorkomen. Gaan wij een stapje verder. De Bary, Cantani enFERRARO, Heubner, Hirschfeld. Lépine, Obici, Sandmeyer, Thiroloix,

Sluiten