Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijfde half uur; in den nuchteren toestand 12 uur, resp. 15 uur na het laatste gebruik van voedsel.

Minimum hoeveelheid pancreasvocht,

Duur der in ccm. uitgedrukt, dat nog in staat inwerking. is het amylum — 5 cm3 1 % — en de toestand,

caseïne om te zetten. resp. eet.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,005 cm8, nuchter sinds bij 38« C. „ caseïne vertering „ 0,005 cm3. 12 uren.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0075 cm3, nuchter sinds bij 38» C. „ caseïnevertering „ 0,006 cm3. 15 uren.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,005 cm3. 200 gr. vleesch bij38oC. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3. 3e halfuur,

le proef.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0045 cm3. ge pl0ef bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,006 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0025 cm3. ge proej bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,005 cm3. proef

bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,002 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0045 cm3. 5e proef, bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3. Het vleesch

werd veelminder gretig genomen.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0025 cm3. Afgekloven bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3, been en vellen.

Hetdierwilbijna niet eten. Hoeveelheidsapniet bepaald wegens ongelukje.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,005 cm3. 200 gr. vleesch bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3. 5e halfuur,

le proef.

Sluiten