Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum hoeveelheid pancreasvocht,

Duur der in ccm. uitgedrukt, dat nog in staat toe. tai d

inwerking. is het amvlum — 5 cm3 1% — en de '

.. .. resp. dieet,

caseïne om te zetten. r

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm8. proef

bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,005 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0005 cm3, gemengde bij 38" C. „ caseïnevertering „ 0,001 cm3. voeding.

5e halfuur.

Ie proef.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3. ge pTOef bij 38° C. „ caseïnevertering „ 0,0025 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,0008 cm3. 3e proef bij 38» C. „ caseïnevertering „ 0,004 cm3.

24 uur Volkomen amylumomzetting met 0,001 cm3. 4e proef, bij 38o C. „ caseïnevertering „ 0,007 cm3.

Door een toeval was ik ook in staat eenigen tijd de pancreassecretie althans eenigermate na te gaan bij een mijner patienten. Bij No. 23 (hoofdstuk III), was wegens carcinoom een pylorusresectie verricht. Hierbij werd het pancreas eenigermate beschadigd tengevolge waarvan een fistel bleef waaruit het pancreasvocht kon worden verzameld. Dit vocht hoopte zich gewoonlijk op in een vrij diepe uitbochting van den fistelgang waaruit het dan telkenmale met een steriele recordspuit werd opgezogen. Daarna werd het steeds onmiddellijk onderzocht. Het te onderzoeken vocht was steeds min of meer licht troebel, reageerde alkalisch, terwijl het soortelijk gewicht schommelende tusschen 1012 en 1016, een keer bedroeg het 1009; de pancreasfermenten waren steeds ruim aanwezig.

Evenals bij mijn proefdier werd bij patiente een continue afscheiding aangetroffen. Dit komt dus overeen met de waarnemingen van Glaesner en Popper, van Ellinger en Cohn en van Holsti. Door de gegeven omstandigheden was de hoeveelheid afgescheiden pancreasvocht bij het proefdier telkenmale

Sluiten