Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dieeet B: 75 gram griesmeelpap met 15 gram suiker.

Ie proef. Beginhoeveelh. 1,8 cm3. Verkr. hoeveelheden 17; 20; 10; 9,5 2e „ „ 3 cm3. „ „ 12,5; 19; 12; 10

3e „ „ 3 cm3. „ „ 15; 20; 12; 12

De gemidd. waarden dus bij het eerste dieet waren 12,75; 17,17 ; 12,3-11,6 „ „ „ „ „ „tweede „ „ 13,8; 19,6; 11,3; 10,5 of wel totaal voor vier uren 53,82 cm3, en 55,2 cm3.

Pancreassecretie bij den mensch (No. 23) na het toedienen van eiwitten: Deze werden gegeven in den vorm van geschaafd rookvleesch; 200 gram 200 gram water.

Ie proef. Beginhoeveelh. 4,4 cm3. Verkr. hoeveelheden 11; 13,5; 9; 7 2e „ „ 3 cm3. „ „ 11,5; 12; 10; 7

3e „ „ 3 cm3. „ „ 10; 12; ÏO3^; 7

of gemiddeld 10,8; 12,5; 9,9; 7.

„ „ totaal in vier uren 40,2 cm3.

Pancreassecretie bij den mensch (No. 23) na het toedienen van vetten : 1/i liter volle melk waarin nog geroerd werden 75 gram room. Met grooten tegenzin werd dit mengsel door patiente genuttigd. Daarom werd de proef ook slechts een keer herhaald.

Ie proef. Beginhoeveelh. 2,9 cm3. Verkr. hoeveelheden 4,5; 4; 73/4; 6 2e „ „ 3 cm3 „ „ 4; 4; 8; 5

of gemiddeld 41/4; 4; 7,9; 5t/2

dus „ totaal in 4 uren 21,60 cm3.

Bij patiente werden derhalve onder de beschreven omstandigheden door het pancreas in vier uren afgescheiden 53,82 resp. 55,2 cm3 pancreassap na voeding met koolhydraten, 40,2 cm3 na eiwitten en 21,60 cm3 na vetten. Brengen wij de gevonden waarden in curve dan hebben wij het volgende beeld. Zielig. 17.

Ter vergelijking moge dienen de curve van Wohlgemuth. De getrokken lijnen stellen voor de hoeveelheden verkregen bij koolhydratentoediening, de stippellijnen die bij eiwitten, de kruisjes die bij vetten.

Ten slotte werd bij patiente nog nagegaan hot effect eener gemengde voeding. Deze bestond uit soep, pui-ee met botersaus,

Sluiten