Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het groote verschil in hoeveelheid diastatisch ferment in het bloedserum voor en na de inspuiting, nl. bleek dit na de inspuiting zeer toegenomen. Gedachtig aan de onderzoekingen van Wohlgemutii t77), die hij honden en konijnen na het onderbinden der uitvoergangen van het pancreas in de eerste dagen zeer veel diastatisch ferment in het bloed zag optreden, meende ik thans zeker te zijn van de steendiagnose. Ik stelde mij nl. voor, dat de steen den uitvoergang volledig afgesloten hield en nu het gestuwde sap, evenals bij Woiilgemuth's dieren overtrad in den bloedweg. De deswege door mij voorgestelde operatie leverde teleurstelling op. Er werden — en dit kan de heftige pijnaanvallen zeer goed verklaren — in de streek ongeveer van het pancreas gevonden eenige, deels verkalkte mesenteriaalklieren. Een aftasting van het pancreas leverde niets bijzonders op, maar in zich zegt dat ook niet veel. De afwezigheid van de fermenten laat zich eenigermate verklaren als een shockuiting van het pancreas als reactie op pijnen, evenals andere pijnen, bijv. galsteenkolieken, ook soms een tijdelijke hvpofunctie van het pancreas tengevolge kunnen hebben.

Tenslotte kan de pancreassecretie nog beïnvloed worden door koorts. Zij is dan aanvankelijk verhoogd, bij langeren duur echter zeer sterk afgenomen.

Klinisch merkt men nog iets zeer belangrijks voor een in te stellen behandeling op. Wanneer men een functioneel pancreasonderzoek doet dan treft het, dat er geen parallelisme bestaat in de afscheiding der verschillende fermenten, noch bij den niet-pancreaslijder, noch ook bij die zieken die een abnormaal pancreas bezitten. Bij een aantal van thans reeds meer dan vier honderd en zeventig door mij verrichtte onderzoekingen naar de functie van het pancreas zoowel bij niet- als wel pancreaspatienten bleek overduidelijk dat nu eens het eene, dan weer het andere ferment verminderd aanwezig was of ook geheel kon ontbreken. Zoo waren er bijv. gevallen waarbij nog een voldoende hoeveelheid diastatisch ferment kon worden aangetoond, terwijl het trypsine sterk verminderd of geheel en al onaantoonbaar

Sluiten