Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijkens de proeven van Abelmann nog de meeste kansen voor resorbtie biedt.

De mexlicarnenteuse therapie is uit den aard der zaak een slechts bijkomstige. Meijer 181) is een voorstander van opiumpreparaten, vooral ook wanneer de pancreasafwijking gecompliceerd is met glucosurie. Mayo-Robson is teruggekeerd tot de reeds oude therapie met calomel in kleine doses als darmdesinfectans en als laxans bij de zoo veelvuldig bij chronische pancreatitis voorkomende obstipatie. Bij pancreassteen bevalen Mixkowski en Eichhorst het pilocarpine aan. Thiborx vox Kerx en Wiener zagen eveneens met pilocarpine bij functioneele pancreasachylie goede resultaten. Zij spuiten systematisch 4 tot 6 maal per week 10 mgr. pilocarpine onder de huid in en ondersteunen deze behandeling met acidol-pepsinetabietten 2 maal per dag. Persoonlijk ben ook ik niet ontevreden over de acidol-pepsine. Het pilocarpine heb ik enkele malen toegepast maar durf mij er geen ervaring over toekennen. In de gevallen, gepaard met anaemie wordt door mij voorgeschreven arsenicum hetzij per os of als inspuiting — en dan in de oplossing zooals deze door v. Ziemssex is aangeraden:

1 gram acid. arsenicosum wordt met 5 ccm. normaalnatronloog gekookt tot oplossing volgt. Daarna wordt met gedestilleerd water aangevuld tot 100 ccm. en gefiltreerd, waarop nauwkeurig geneutraliseerd wordt.

Van deze inspuiting wordt begonnen met i/4 ccm.,iederen dag met !/4 ccm. stijgend tot 1 ccm. per dag, waarna telkens met 1 ccm. wordt voortgegaan. De patiënt ontvangt 7 dagen achtereen een inspuiting, daarna 7 dagen achtereen 3 X d 5 dr. acid. hydrochl. dil voor en 3 X d 2 pil. Blaud. na het eten, waarna weer 7 dagen arsenicuminspuitingen, nu telkens van 1 ccm., enz. Het arsenicum per os wordt door mij in den regel gegeven als sol. ars. Fowl met tinct. strychni &a 3 en tinct. chin. cps. ad 30 S. 3 X d 10 dr. p.c., of als Sol. ars. Fowl. 1, Aq. ciaoi 14, S. 3 X d 15 dr. terwijl dan telkenmale de hoeveelheid Sol. ars. Fowl. t.o.z. van het aq, ciaoi een toename ondergaat, bv. Sol.

Sluiten