Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ars. Fowl. 2; aq. ciaoi 13; sol. ars. Fowl. 3, aq. ciaoi 12, enz.

Bij toestanden, vooral daar waar meestal hypochlorhydrie van de maag aanwezig was, heb ik tevens geregeld Taka-diastase voorgeschreven; 4 X i 300 mgr. Grosz beveelt de rectale inspuiting van erepton aan.

Meer rationeel is bij de behandeling van pancreasstoornissen de organotherapie. Reeds lang was het bekend dat het geven van pancreaspreparaten somwijlen merkwaardige verbeteringen deed ontstaan. Voorop dient hier te worden gesteld dat deze pancreaspreparaten, bij gevallen van diabetes gegeven, niets anders dan groote teleurstellingen hebben gegeven. Als een der eersten, die de organotherapie bij pancreaslijden mede hebben ingevoerd, behoort onze landgenoot Fles. Hij merkte op, dat bij het gebruik van 1 kalfspancreas per dag, zijn patiënt geen spierweefsel meer bij zijn ontlasting had; werd het pancreas weggelaten, dan traden onmiddellijk deze spierresten weer op. Vol geestdrift voor de pancreastherapie is Bramwell 182). Een van zijn patienten, een jongen van 19 jaar, met het uiterlijk van iemand van 11 jaar, was twee jaren geleden groot „4 feet 4!/8 inches" en woog slechts „4 stones 7 pounds". Negen jaren geleden was hij opgehouden met groeien en leed sinds dien aan chronische diarrhoeën (5 a 0 keeren per dag). De jongen was overigens goed gevormd, vertoonde geen spoor van cretinisme etc. Volgens Bramwell leed deze jongen aan pancreatic infantilism. Want er bestond o. m. vetstoel, dan ontstond er verder bij hem geen positieve speekselreactie na het geven van jodoformcapsules, wel echter wanneer de jongen tevens pancreassap kreeg, enz.

Bramwell gaf nu den jongen geregeld pancreasextract. Hij is nu in die twee jaren behandeling „5 inches" gegroeid, zijn gewicht bedraagt „8 stones 8 pounds'', bovendien lijkt hij in het gezicht ook veel ouder, de sexueele organen hebben een ontwikkeling ondergaan, de pubisharen zijn nu aanwezig; de testikels zijn thans afgedaald.

Het pancreas wordt op twee wijzen toegediend, hetzij in fabriekmatigen vorm, hetzij als zoodanig. De fabriekspreparaten

Sluiten