is toegevoegd aan je favorieten.

Klinische en experimenteele bijdrage tot de diagnostiek en interne therapie van pancreasstoornissen en met bijzondere betrekking tot de diabetes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vet dagelijks, was slechts een verlies per dag van 1,87 gram neutraal vet te constateeren; de resorbtie evenwel was sterk gestoord en bedroeg nauwelijks een vierde van wat het normaal zou geweest zijn. Bij de sectie bleek nu, dat het pancreas en zijn gangen volkomen normaal waren. Daaruit concludeerden de beide onderzoekers, dat de afwezigheid van de gal dus slechts van heel geringen invloed was op de lipolytische werking van het pancreas en van den anderen kant leerde het faecesonderzoek een zeer groote stoornis in de resorbtie der zeepen en vetzuren, en dus de gal wellicht de groote factor is voor deze resorbtie. Deze waarneming komt niet overeen met de dierproeven van Fleckseder en anderen, tenzij men in het geval van Hutchinson en Fleming aanneemt, dat het daar gevonden normale pancreas functioneel, d. w. z. niet voor ons tastbaar, gestoord is in zijn interne functie van vetresorbeerend vermogen.

Ook hier dus wederom een tegenspraak. In hoeverre dit van belang is voor de waardeering der organotherapie tot dusverre bedreven, is niet te zeggen. Wellicht is ook deze behandelingswijze een zeer onbelangrijke.

Ik eindig deze bladzijden met de volgende woorden van Ad. Schmidt. 136) „lm Vordergrunde der eigentlichen Bauchspeicheldrüsentherapie steht die Diatbehandlung, der durch den Zustand der Faeces die Wege gewiesen werden und die auch nur an der Hand einer fortlaufenden Stuhlgangskontrolle mit Erfolg durch geführt werden kann" en ik wil er nogmaals aan toevoegen: dit dieet behoort op de allereerste plaats te zijn een dieet van koolhydraten.