Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN

i.

De pancreasveranderingen bij diabetes zijn niet voldoende om het vraagstuk van de diabetes bevredigend op te lossen.

II.

Het symptomencomplex, dat men met den naam van diabetes bestempelt, moet strikt individueel behandeld worden; ieder schema is voor een algemeene toepassing absoluut te verwerpen.

III.

De vaccinotherapie bij buiktyphus is voorloopig nog te ontraden.

IV.

Bloedtransfusie behoort meer toepassing te vinden. In het algemeen kan men met kleine doseeringen volstaan; men gebruike bij voorkeur normaal bloed zonder vermenging met citras natricus; vóór iedere transfusie bepale men of er agglutinatie is.

Sluiten