Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sum patriotischeti Wetteifer! Ware dat ohne JErfohj, so würden sie am Ende von iliren deutschen Collegen durch guten Willen übertroffen zu werden, der Schande ausgezetzt sein." (1)

Daar wij thans alleen de openbare lessen over de ziekten der oogen, die in vroegere jaren gegeven zijn, in aanmerking nemen , zoo is liet nog maar alleen van Doctor van Onsenoort , dat ik weet melding te maken, en het is bekend , dat deze, zoo voor de oogen—geneeskunde geijverd hebbende arts de geschiedenis der oogheelkunde (2) ten onderwerp heeft genomen, bij het ope nen der lessen over de oogziekten in den jare 1818 aan de Hoogeschool en het Rijks Groot Militaire Hospitaal te Leuven, hetwelk, volgens besluit van Z. M. den Koning van den 20™ Maart 1817, vereerend aan hem opgedragen was, en welk handschrift of Cours des Maladies des Yeux in 1819—1820 door hem gegeven, almede in mijne ophtlialmologische boekverzameling bewaard wordt.

De vroeger zoo blijkbare en bekende behoefte aan behoorlijke en wetenschappelijke opleiding tot de oogheelkunde in Nederland, maakte het alzoo noodzakelijk , om , ter verkrijging van de zoo noodige kennis en ervaring , zich buitenslands te begeven j waarom gewis die artsen, welke door privaat onderwijs eenigzins in die behoefte hebben voorzien, zich uit dien hoofde des te meer verdienstelijk hebben gemaakt ; ondertussclien

(1) Dr. F. A. von Ammon , Monathsc.hrift für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie etc. Ersten Bandes Sechster Heft. Leipzig , 1838, pag. 660 und 661.

(2) In den jare 1838 te Utrecht, bij N. van der Monde uitgekomen.

Sluiten