Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mededecling en beschrijving betreffende mijnen ooglidhouder.

Simplex veri sigillum.

Boehiiaave.

"Wanneer raen het groot aantal ooginstrumenten nagaat, welke reeds zijn uitgedacht, en daarbij de werken en verhandelingen, welke meer bepaald over de ooginstrumenten geschreven, en met afbeeldingen voorzien, zijn bekend gemaakt, inziet, wie zal bij de voorstelling van dezen rijken voorraad, dien niet met bewondering en zelfs met verbazing, omtrent de menigte, beschouwen, en gewis de uitmuntendheid van zeer vele werktuigen erkennen; maar ook welligt daarbij denken, dat allé vermeerdering van instrumenten en verdere uitvindingen deswege geheel overtollig is. Ondanks deze opmerking gelooven wij echter niet, dat men, wel beschouwd , dit groot aantal van ooginstrumenteu als den maatstaf van de deugdelijkheid derzelve zal kunnen aannemen , en daarmede de zaak voor uitgeput zal willen houden; wij voor ons zouden daarmede niet instemmen , maar deze bedenking maken, dat er niet alleen eene groote menigte buiten gebruik zijn geraakt, maar

Sluiten