Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« ging heeft verkregen, vernuftig door het uitvinden « van nieuwe werktuigen en het verbannen van die, « waarvan men de nutteloosheid of de niet te verbe« teren onvolmaaktheid zoude bewijzen." (1)

Daar het mijn bepaald voornemen is, om enkele mijner uitgevondene, beproefde en nuttig bevondene ooginstrumenten, en vooral thans mijnen ooglidhouder bekend te maken, zoo acht ik het hier van pas, om daarbij iets van den ophthalmostatus, speculum oeuli, ooglid—opligters en ooglidhouders in het algemeen, te moeten laten voorafgaan.

Het is bekend, dat de algemeen ondervondene moeijelijkheden, om wegens de groote bewegelijkheid van het oog, de oogleden te bepalen, velen yan de vroegste tijden heeft doen uitzien naar de zekerste en gemakkelijkste werktuigen, om het voorgestelde doel te bereiken, en daarbij de goede uitkomst der operatie zoo veel doenlijk te verzekeren, waartoe dan ook zeer vele instrumenten, ophthalmostatus genoemd, zijn uitgevonden.

Een ophthalmostatus is een instrument, hetwelk eertijds onder den naam van oogspiegel, speculum oculi bekend was en van verschillenden aard, vorm en onderscheidene zelfstandigheden is zamengesteld, en rond, plat en zacht, scherp en puntig uitgedacht tot het doel, zoo als wij gezegd hebben, om de kunstbewerkingen aan de oogen zekerder en gemakkelijker te kunnen verrigten, en daarbij den oogbol op eene doelmatige wijze, zonder drukking, voor de operatie van de Cataract en andere kunstbewerkingen naauwkeurig te bepalen en té

(1) Encyclopédie méthodique Chirurg, par M. de la IIocoe et M. Petit — Radel. Tome premier. Paris 1790. 4">. Artic. Instrument, pag. 701.

Sluiten