Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beschrijving van mijn Naald-Pincet.

Zoo zeldzaam weleer de pincetten of tangetjes waren, die slechts tot verbinding van wonden, tot wegneming van tegennatuurlijke dingen of slijmproppen enz. gebruikt wierden, zoo menigvuldig zijn deze thans. Daar zij tot op- en wegneming van zeer teedere vliesjes enz. dienstbaar zijn , en allerfijnst kunnen worden zamengesteld , zoo zijn zij ook tot de teederste kunstbewerkingen aan de oogen dienstbaar gemaakt, en worden dan ook tot vasthouding en bevestiging en tevens tot uittrekking van een of ander voorwerp gebruikt.

Voor de oog—operatiën zijn er vele zeer fijne uitgedacht, en het is bekend, dat Wenzel, Beer, Assalim , Graefe, Madnoir, Dzondi, Bloemer (1), Ammon , Reisinger (een haak-pincet) (2) en meer anderen , en ook nog kort geleden Fdrnari (3) (eene pince a doublé bascule) oogpincetten hebben uitgevonden; alle welke pincetten deze schrijvers voor zich zeiven hebben gebruikt, en ten nutte der kunst hebben bekend gemaakt.

(1) Het pincet van Dr. Bloemer , hetwelk bij mij de voorkeur heeft, is daarbij ook door zijne haakvormige punten, tot het vatten en vasthouden van het daarin beslotene wel het beste en doelmatigste. (Zie Journal der Chirurgie und Augenheilkunde von Graefe und Waltiier, Serlin 1820. 1 Band, blz. 7S0, Beschreibung einer verbesserten Augenpinzette von Dr. J. D. Bloemer.

(2) Reisinger , Darstellung eines neuen Verfahrcns einer Ieichten und sichern ^Methode künstliche Pupillen zu bilden, mit einer Kupfertafel. Augsburg 1816, blz. 29. Beschreibung der Hakenzange.

(3) S. Fdrnari , Traité pratique des Maladies des Yeux, avec quatre planches, a Paris, 1841. PI. 1. Fig. 2, 3.

Sluiten