Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze pincetten zijn uitgevonden, zöo wel tot de uit-i lialing van de verduisterde capsula lentis, de nastaar of ook de cataracta capsularis, om zulks zekerder en gemakkelijker te kunnen verrigten, als ook om de Iridodialysis seu corodialysis, de losmaking of afscheuring van het regenboogsvlies van den haarwijze band ('ligamentum ciliaré) of de uithaling, inklemming , Iridectodialysis seu corectodialysis, kunstmatige verplaatsing der pupil en zoo meer te bewerkstelligen, en zijn bij de eene meer bij de andere minder dienstig. Hierbij valt echter op te merken, dat bij allen, onder het gebruik, de sluiting van het pincet door de drukking der vingers , met behoorlijke achtgeving, moet volgehouden worden , opdat het vliezig voorwerp of de verduisterde capsula daarmede gevat en bevestigd blijve; dit nu zoo zeer noodzakelijk zijnde, zoo is het mij beter en doelmatiger voorgekomen , dat het pincet door drukking geopend worde en alzoo het voorwerp of vliezig deel, hetwelk daarmede gevat wordt, door de veerkracht zelve van het pincet gehouden wordt, zonder dat daartoe eenige drukking of vasthouding behoeft te geschieden ; het pincet kan ook nu zekerder en gemakkelijker in het oog gebragt worden, en in het oog zijnde, wordt het alsdan door drukking geopend, en aldus het voorwerp daarin gevat hebbende, eenvoudig uitgenomen. Men kan daarbij, wanneer het verduisterde deel der capsula of eenig vliezig voorwerp zeer dun en teeder mogt wezen, dit, door oprolling en omdraaijing om het gesloten pincet, zoo veel te zekerder en gemakkelijker en zonder afscheuring uithalen.

Wij hebben dit bij het gebruik alzoo bevonden, en het

Sluiten