Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« wijzen band had afgescheiden; door welke afschei« ding een wéinig bloed uitgestort was. Ik opende den « haak, doorliet schuiven van het ringetje, en knipte het « stukje van den regenboog met een schaartje, digt bij « het hoornvlies af, en aldus ontstond er naar denbin« nensten hoek een oogappel of raxi&.-pupil. Ik vroeg « den man, of hij zag, waarop hij neen antwoordde. « Derhalve was ik dadelijk overtuigd, dat het ongemak « werkelijk in verband stond met de verstoring van het « netvlies, welligt door eene uitvloeijing van een verft dikt weiachtig vocht, dat zich in het oog had ont« wikkeld , en het netvlies bij wijze van eene slijmstof « had overdekt. Ik bedekte het oog met een met koud « water doortrokken kompres, en liet hem dit kompres « dikwijls verversclien.

« Des avonds klaagde hij over eenige hitte in het « oog, doch hij was zónder koorts. Men ging met de« zelfde kompressen met koud water voort.

« In den nacht van den 14e" had hij zware pijnen

ago verso I'angolo interno, cd era uscito da tale distacco un po' di sangue. Aprii 1'uncino mediaDte il tirar la vicretta, c tagliai il pezzetto d'iride con una forbicina vicino alla cornea; cosi vi rimase verso I'angolo interno una pupilla marginale (1). Domandai al predetto se ci vedeva, e rispose di no; percio subito fui persuaso che la malattia fosse realmente complicata colla disorganizzazione della retina , forse per un trasudamento di linfa concrescibile dell' ottal— mia che a guisa di vernice avri come coperta la retina. Coprii 1'occhio con un pannolino inzruppato nell' acqua gelata, e gli feci rinnovare tal bagno sovente.

Alla sera accuso un po' di bruciore all' occhio : era senza febbre. Si continuarono gli stessi bagni.

II 14 nella notte ebbe forte dolori all'occhia; allorche lo visitai

(1) Tav. I. Cg. XI.

Sluiten