Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw krachtige hulp, Uw toewijding en groote routine zou dit werk nooit verricht zijn. Uw aandeel in mijn proeven was groot. Weet, dat ik U daarvoor altijd dankbaar zal blijven.

Vrienden, met wie ik in Leiden samenwerkte en samenwoonde, onze traditie wil, dat ik ook U hier gedenk. Maar ook zonder deze traditie zult Gij er zeker van overtuigd zijn, dat het mij een innige behoefte is, U dank te zeggen voor de gelukkige jaren, die ik in Uw midden mocht doorbrengen.

Tot slot een woord van dank aan' de beide hoofdverpleegsters van de Geneeskundige Af deeling, Zuster Bobeldjjk en Zuster Buis, die mjj steeds behulpzaam waren bij het onderzoek van de patiënten. Bovenal geldt dit U, Zuster Bobeldjjk, voor alles, wat G\j in mjjn Leidsche jaren voor mjj geweest zijt.

Sluiten