Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

EIGEN ONDERZOEK I.

Waarnemingen bij patiënten.

In het eerste hoofdstuk behandelde ik de reguleering en de verstoring van het zuurbasenevenwieht. In het volgende hoofdstuk wees ik op den samenhang van dit evenwicht met andere regulaties in het lichaam en zette uiteen hoe deze processen zich in de morphologische samenstelling van het witte bloedbeeld kunnen weerspiegelen.

Zooals reeds werd vermeld heb ik getracht een inzicht in het correlatieve verband van verschillende der genoemde functies te verkrijgen, door bij een aantal lijders aan de meest uiteenloopende aandoeningen tegelijkertijd het witte bloedbeeld, de alkalireserve, het chloorgehalte van het totaalbloed, benevens de verdeeling van het chloor tusschen plasma en roode bloedlichaampjes en de verhouding van het totaal kalium- en totaal calciumgehalte van het serum te bepalen.

Alvorens de resultaten van het onderzoek mede te deelen, moet ik een en ander over de gebruikte methodiek vermelden. Indien zulks eenigszins mogelijk was, werd het onderzoek des morgens vroeg in nuchteren toestand verricht, waarbij hoogstens een kop thee ongeveer één uur voor het onderzoek was toegestaan. Bij patiënten met strenge dieeten en ook bij lijders aan diabetisch coma en bij hen, die plotseling werden opgenomen, was dit natuurlek onmogelijk.

1. Het witte bloedbeeld.

Het bloed werd verkregen op de gebruikelijke wijze door een prik in den met aether gereinigden vinger (met een vaccinostyle). De eerste druppel werd weggeveegd.

Sluiten