is toegevoegd aan je favorieten.

Bloedreactie en bloedbeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam No. Hist. Morbi.

Geslacht. Leeftijd.

Datum.

Alkali reserve

vol %

C^oor gr- P- L. ^ Witte Bloedlichaampjes.

T | P, | E | , | V, n,s,%„8t:% " —| | aJ EJ ^ »™NOSK BH „.«EHEDEK.

14 S. Q 31 18-6-'32 23 — _ _ _ _ _ _ 19-nn I

309 31/32 uu ~~ 3 90</2 5 I 1% i — — — Coma uraemicum. 12 jaar geleden scarlatina met

nephritis. Sedert 4 maanden moe, uraemische klachten. Wang is dik geworden (parotitis?). Hyper! trophia cordis. Pericarditisch wrijven. Tensie

110/60. Urine albumen -|—(-+. Sediment nihil. Bloed ureum 5700 mgr. p. L.

15 V-L. Q 38 23-10-'31 65 2.76 3 50 1.81 0.51 56/44 14.4 10 5 1 4 8300 — 11/ *0 ,,, . . o* j *

57 31/32 20-ll-'31 67 2.62 3.12 0-88 0.28 78/22 19.1 9.6 2 00 11500 J2 , ? 1 'a — — Nephritis chronica. Sinds 3 maanden moe, dorst,

' 3 78l/2 11 6/2 Ij — — pollakurie, nykturie, hoofdpijn.

Tensie 270/150. Urine: Esbach 5°/00. Sediment: enkele cylinders. Eetinitis albuminuriea. 15-9-'31 bloed ureum 390 mgr. p. L. Ambard: 0.15. Lipoid bloed 8 gr. p. L. Cholesterine bloed 3 gr. p.L. 17-11-'31 bloed ureum 900 mgr. p. L. Pericarditis.

28-H f.

16 B.—N § 53 5-ll-'31 62 2.60 3.40 1.40 0.41 60 40 14 7 9.4 16 4900 _ 01. ,,

90 31/32 4-12-'31 71 2.57 3.44 1.16 0 33 62/38 21.1 10 9 1 9 10800 Z, , 8 '3 '* T ~ Nephritis chronica. Moe, hoofdpijn, braken.

2 /2 82Va 10 4 '/, — Tensie 275/190. Urine: Esbach 2 °/m. Sediment:

leucocyten en chromocyten.

6-11-'31 bloed ureum 330 mgr. p. L.

4-12-'31 bloed ureum 750 mgr. p. L.

Fv.lO.'!|-f 4

17 F. <ƒ 24 23-12-'31 55 3.12 3.90 1.60 0.41 66/34 17.8 j 9.5 1.9 10500 n, ,,!

154 31/32 '2 58 25 /a! 10 5 — — Nephritis chronica, Sinds een half jaar moe, oede-

mateuze beenen. Urine: Esbach 200/M. Sediment: cylinders, leucocyten en erythrocyten. Tensie 190/115. Hyposthenurie. Bloed ureum 355 mgr. Ambard: 1.65. Albumine/globuline = 1.3. Totaal I eiwit 4.7 %. Bloed lipoid 38 gr. p. L. Cholesterine 2.9 gr. p. L.

18 tH. cf 50 30- 9-'31 57.5 2.66 3 60 1.67 0.46 51/49 22.0 10 9 2 00 4200 . ,

61 31/32 — 5 48 37 71/, 1'/, 1 i — Nephritis chronica. 4 jaar geleden nieraandoening.

| Sinds enkele maanden is de buik dik geworden. Tensie 170/110. Oedeem. Ascites. Dilatatio cordis. Lever vergroot. Urine Esbach 2 °/00. Ureumbloed 550 mgr. p. L. Diabetische bloedsuikercurve. Bilirubine bloed normaal.

19 53 31/32 ^ 6 2 70 3 53 14 ^ 11 ° 1,35 10000 ~ IV4 69'/4 22 /4 7 — '/4 — Tuberculosis renum. Stenosis aortae. Sinds 5

maanden pyn links in de nierstreek. Urine: albumen spoor. Sediment: leucocyten; TBC -}-. Tensie 112/87. Longen nihil. 9-7-'31 nephrectomie L. j 9-9-'31 urine TBC +.

2-1-'32 bloed ureum 350 mgr. p. L. Afwijkingen in I de longen gevonden.

20 P. Q l2 29-ll-'31 49 3.12 3.70 1.05 0.28 72/28 14.4 9 6 1 5 18600 ,,

136 31/32 8-12-'31 51 3.00 3.45 1.64 0.47 75/25 16 6 9 5 1 75 23000 ~~ 4''2 67 14 ?/ 4 1 ~ Glomerulonephritis acuta. Hoofdpijn, braken, hae-

6-l-'32 57.5 3.13 3.60 1.93 0 53 72/28 17 0 11 0 vc;nn 1 7 65 14 ll'/a — 1 /» — maturie, oedemateus gelaat. Urine: Esbach 12%».

| ~ 2'/2 3?7a 47Vs 9 2,/> 1 — Sediment: bloed en hyal. cylinders. Tensie 130/75.

Febriciteert aanvankelijk hoog.

2-12-'32 ureum bloed 950 mgr. p. L.

i (5- 2-'32 ureum bloed 200 mgr. p. L.

I III